Jak uczyć przez sztukę?
Warsztaty dla nauczycieli

 • Jak uczyć przez sztukę?

  Daniel Rycharski, "Brama", 2014

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza nauczycieli na cykl artystyczno-edukacyjny o włączaniu sztuki i twórczości w proces edukacji. Celem warsztatów jest uatrakcyjnianie lekcji zgodnie z najnowszymi trendami konektywnej pedagogiki i potrzebami współczesnego ucznia.

Podczas pierwszego spotkania o wykorzystaniu sztuki w procesie edukacji przedstawimy, jak być kreatywnym nauczycielem i jak uczyć nowych umiejętności i przekazywać wiedzę, jednocześnie wprowadzając element zabawy. Podczas spotkań w przestrzeni muzealnej z dorosłymi nauczycielami zostanie poprowadzona symulacja pracy z grupą dzieci lub młodzieży. W inspiracji wybranymi dziełami sztuki będziemy poznawać modelowy twórczy proces edukacyjny. Zobaczymy, jak połączyć twórczość artystyczną z innymi dziedzinami (matematyką, geometrią, geografią, literaturą czy historią). Zainspirowani kreatywnymi działaniami, nauczyciele sami będą tych połączeń poszukiwać - wykorzystanie potencjału grupy będzie miało znaczący wkład w przebieg spotkań.

Oprócz proponowanych działań warsztatowych będziemy rozmawiać o nowych trendach w edukacji, o metodach, które odpowiadają na potrzeby dzisiejszych uczniów i o interdyscyplinarnej, osadzonej w nowoczesnych teoriach pedagogicznych i osiągnięciach wybitnych naukowców, edukacji przez sztukę. Doświadczymy, jak aktywizować podczas zajęć lekcyjnych wszystkie zmysły, które w trakcie procesu uczenia wzmacniają się wzajemnie.

Cele główne muzealnych spotkań warsztatowych dla nauczycieli i edukatorów:

 • zapoznanie z ideą edukacji przez sztukę;
 • szerzenie kreatywnej pedagogiki i twórczej dydaktyki;
 • prezentacja potencjału edukacyjnego poszczególnych wystaw i wybranych dzieł;
 • podkreślenie roli sztuki i przedmiotów emocjonalnych w systemie edukacji;
 • pobudzenie postaw twórczych środowiska edukacyjnego;
 • inspiracja uczestników do dynamizowania systemu edukacji przez korelację sztuki z innymi dziedzinami i twórcze działania prowadzące uczniów do kreatywnego i krytycznego myślenia oraz samodzielności;
 • uwrażliwienie na moc współpracy międzyprzedmiotowej;
 • poszerzenie środków pozyskiwania komplementarnej wiedzy (m.in. twórczość, doświadczenie, korzystanie z domeny publicznej);
 • tworzenie systemowego środowiska estetycznego wychowania i świadomego odbioru kultury;
 • wcielanie metod pracy wykorzystujących zasoby grupy i jednostkowe uzdolnienia.

Motto warsztatów: Twórczy nauczyciele wychowują twórcze dzieci (wg teorii modelowania Sternberga). Wspomaganie uczniów w procesie odnajdywania tego, co naprawdę lubią robić to jedno z podstawowych zadań nauczyciela twórczości, bo ludziom trudno jest osiągać rzeczywiście wyjątkowe wyniki w dziedzinach, które ich nie interesują (Sternberg, 2001).

Trudność: stopniujemy zasięg wiadomości i poziom trudności działań wraz ze specjalizacją grupy i potrzebami uczestników, dostosowując wydarzenie do wymogów edukacyjnych, uwzględniając wytyczne podstawy programowej.

Środki dydaktyczne: dzieła uznanych artystów wizualnych i muzycznych, filmy, videoinstlacje, reprodukcje, dźwięki miasta i natury, przestrzeń zastana itp.

Materiały i narzędzia potrzebne do przeprowadzenia zajęć: m.in. folie malarskie, bloki techniczne, samoprzylepne taśmy, tektura, ołówki, nożyczki, woda, kubeczki i zakręcane butelki plastikowe, różne formaty i kolory papieru.

Formularz zgłoszeniowy został ukryty.

Planowane terminy kolejnych spotkań – wtorki 16:30 (9 kwietnia, 11 czerwca, 10 września).

Małgorzata Minchberg

Artystka wizualna, specjalistka ds. edukacji artystycznej, animatorka kultury, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury, twórczyni projektów edukacyjnych. Edukuje do sztuki i przez sztukę. Zajmuje się pielęgnowaniem postaw twórczych ludzi niezależnie od wieku, wykształcenia czy zdolności.

Laureatka I Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2016 za projekt przybliżający sztukę współczesną różnym grupom młodzieży w przestrzeni publicznej i w warszawskich instytucjach kultury. Nominowana do w/w nagrody w roku 2017 za interdyscyplinarny projekt o wychowaniu przez sztukę adresowany do kadr placówek edukacyjno-wychowawczych. W 2018 roku nagrodzona WNEK za długofalowy projekt wcielający edukację przez sztukę w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Radości.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby. Ukończyła również Podyplomowe Studium Pedagogiczne (ASP Warszawa) oraz Podyplomowe Studia Menadżerskie dla Artystów i Animatorów Kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Otworzyła przewód doktorski na Akademi Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Edukacji Medialnej na temat Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę.

Więcej:

POLE SZTUKI
Połączenia Sztuką

Wystawa i inne archiwalne wydarzenia towarzyszące:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Daniel Rycharski. Strachy” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
15:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Daniel Rycharski. Strachy”Popołudnie w Muzeum MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
Cykl Dojrzali Wspanializapraszają na wspólne oglądanie wystaw MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
Cykl Punkty widzeniaOprowadzania międzypokoleniowe po wystawie „Daniel Rycharski. Strachy” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Daniel Rycharski: Strachy” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimpo wystawie „Daniel Rycharski. Strachy” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Daniel Rycharski: Strachy” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Daniel Rycharski. Strachy” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa