Jak powstaje projekt artystyczno-edukacyjny?
Współpraca niezależnego edukatora z instytucjami kultury

  • Jak powstaje projekt artystyczno-edukacyjny?
    Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, fot. Marek Maksymczak

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza wszystkich, którym bliskie są tematy edukacji kulturalnej na kolejne spotkanie z serii seminariów i warsztatów prowadzonych przez animatorów i edukatorów zaproszonych do Muzeum, by podzielili się swoimi doświadczeniami.

Edukacja kulturowa  wychodzi dziś z murów szkoły i przenosi się do otwartych instytucji kultury, które swoimi działaniami próbują wprowadzać w świat sztuki jej odbiorców. W obliczu tego zjawiska zauważalne są oddolne wysiłki artystów, którzy przy współpracy z instytucjami kultury i nierzadkim wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (lub innych funduszy zewnętrznych) realizują kreatywne projekty edukacyjne dla różnych odbiorców.

Jak powstaje taki projekt? Jakie korzyści przynosi swoim twórcom i odbiorcom? Jakie ma znaczenie dla naszego pola kultury? Odpowiedzi na powyższe pytania udzieli Małgorzata Minchberg - artystka (Wydział Rzeźby ASP Warszawa), ekspertka edukacji artystycznej, współpracująca z najważniejszymi instytucjami kultury Warszawy w zakresie edukacji kulturowej - zaprezentuje efekty swojej pracy w ramach realizacji projektu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego p.n. „Połącze-­nie sztuką”.

„Dostrzegając potrzeby społeczne, pragnę dotrzeć ze swoimi działaniami tam, gdzie istnienie sztuki nie jest oczywiste. Moją misją jest otwieranie ludzi na odbiór dzieł sztuk wizualnych. Wychowywanie świadomych odbiorców kultury jest moją pasją, którą od lat rozwijam. To leży w moim interesie twórcy kultury.” - mówi Małgorzata Minchberg.

Informacje szczegółowe o projekcie znajdują się na stronie WPEK oraz na Facebooku.

Zobacz także: