Jak instytucje sztuki pracują z własną historią
Wykład Katharine Stout

  • Jak instytucje sztuki pracują z własną historią

    Wystawa "Cybernetic Serendipity: A Documentation" w ICA w Londynie, 2014, fot. Mark Blower. Dzięki uprzejmości ICA

W nawiązaniu do wystawy „Szczęśliwe przypadki cybernetyki”, Katharine Stout, dyrektorka programowa Institute of Contemporary Arts w Londynie, opowie o znaczeniu badania historii i kontekstu instytucji, koncentrując się na sposobach, w jakie ICA mierzy się ze swoim dziedzictwem i pozycją w historii powojennej sztuki i kultury brytyjskiej.

Założone w 1946 roku ICA oparło się pierwotnej pokusie zostania londyńskim muzeum sztuki nowoczesnej, woląc stanąć na czele sztuki i kultury. Od momentu powstania wspierało eksperymenty w dziedzinie kultury, było też miejscem ważnych debiutanckich wystaw takich artystów jak Damien Hirst, Mary Kelly, Steve McQueen, Richard Prince, Fiona Rae czy Luc Tuymans. Stało się znane ze swych przełomowych wystaw, m.in. tych organizowanych przez członków Independent Group, takich jak „Growth and Form” (1951) i „Parallel of Art And Life” (1953), czy „Cybernetic Serendipity” (1968), przypomnianej dzięki wystawie podróżującej ICA, prezentowaną w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Katharine Stout jest dyrektorką programową Institute of Contemporary Arts od 2013 roku. Od 1999 do 2013 roku była kuratorką sztuki współczesnej w Tate Britain, gdzie współpracowała z artystami przy produkcji prac, przygotowała liczne wystawy i prezentacje kolekcji. W 2001 roku wraz z Mary Doyle i Kate MacFarlane założyła Drawing Room, jedną z najważniejszych i międzynarodowo uznanych europejskich organizacji non-profit zajmujących się rysunkiem współczesnym. Przed Tate pracowała jako konsultantka ds. sztuki współczesnej w National Maritime Museum w Greenwich, gdzie zainaugurowała program sztuki współczesnej; była również dyrektorką The Tannery w Londynie pod koniec lat 90. Studiowała w Courtauld Institute, University of London i w Royal College of Art w Londynie. Opublikowała liczne teksty na temat współczesnej sztuki brytyjskiej i międzynarodowej. Jej książka "Contemporary Drawing: 1960s to now" została wydana przez Tate jesienią 2014 r.
 

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: