Internet, oddolność, lokalność: techno społecznicy
Zhakowac kulturę

  • Internet, oddolność, lokalność: techno społecznicy

    Internet, oddolność, lokalność: techno społecznicy

Muzeum zaprasza na organizowaną przez Centrum Cyfrowe i Zespół Analizy Ruchów Społecznych dyskusję pt. „Internet, oddolność, lokalność: techno społecznicy”.

Technospołecznicy to ludzie, którzy tworzą i prowadzą niezależne portale w małych miejscowościach (do 20 tys. mieszkańców). Takie portale stają się często głównym źródłem lokalnych informacji, ale też przestrzenią dyskusji toczonych przez mieszkańców na forach i pod artykułami. Tworzą one lokalną – choć cyfrową – przestrzeń publiczną. W tym środowisku ewoluują postawy i zachowania mieszkańców/użytkowników, pojawiają się nowe formy dialogu i kooperacji. Portale okazują się użytecznym narzędziem integracji społecznej oraz emancypacji politycznej mieszkańców – gdyż pojawienie się niezależnego interaktywnego medium nie pozostaje bez wpływu na mechanizmy sprawowania lokalnej władzy.

Technospołecznictwo: jak wspierać jego rozwój? Czy mogą się weń włączyć instytucje działające w przestrzeni kultury? Odpowiedź wydaje się szczególnie istotna, gdy wziąć pod uwagę fakt, że funkcjonowanie takich portali spotyka się niekiedy z nieprzychylną reakcją lokalnych władz (problemy dotyczą wtedy najczęściej dostępu do informacji publicznej oraz swobody wypowiedzi w Internecie).

Punktem wyjścia dyskusji będą wyniki etnograficznego badania przeprowadzonego wśród twórców 13 lokalnych portali, a udział w niej wezmą: Hubert Borowski (Stocznia), Michał Danielewicz (Centrum Cyfrowe, współautor raportu „Technospołecznicy”), Dorota Głowacka (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) oraz Paweł Kuczyński z Zespołu Analiz Ruchów Społecznych. Prowadzenie: Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe).

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: