Internacjonalizm po końcu globalizacji

  • Internacjonalizm po końcu globalizacji

W obliczu powszechnego nasilania się tendencji faszystowskich październikowy szczyt odegra podwójną rolę — konferencji i sesji plenarnej.

Delegaci oraz delegatki spotkają się w Warszawie, aby wspólnie wypracować teoretyczne i praktyczne odpowiedzi na skumulowane siły faszyzmu, neoliberalizmu i nadciągającą katastrofę klimatyczną. Wyzwanie to zmusza nas do poszukiwania nowych form artystycznego internacjonalizmu, które byłyby osadzone w szerszych kampaniach społecznych na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, demokracji oraz równości ekonomicznej, rasowej i płciowej.

Uczestnicy konferencji, która rozpocznie się 24 października 2019 roku, dokonają krytycznej oceny niesprawiedliwych i opartych na wyzysku form globalizacji, aby wyjść poza ich ramy. Tę ambicję napędza hipoteza, że eskalacja ruchów skrajnie prawicowych jest symptomem wyczerpania się neoliberalnego modelu globalizacji. Na przełomie XX i XXI wieku panowało przekonanie, że globalizacja miała służyć eksportowi demokracji, liberalnych wartości i powszechnego dobrobytu. Jednak w rzeczywistości ten oparty na wyzysku model powiększył globalne nierówności i doprowadził do zniszczenia demokratycznej sfery publicznej, tworząc przestrzeń dla wszelkiej maści faszyzmów. Krach globalizacji jest też kryzysem tych form międzynarodowego obiegu sztuki, które powiązane są ze spekulacyjnym rynkiem sztuki i zintegrowane z globalnymi oligarchiami. W obecnej sytuacji potrzeba czegoś innego niż realizm kapitalistyczny — projekt estetyczny, egzystencjalny i gospodarczy, który powodował uwiąd politycznej i artystycznej wyobraźni poprzez podtrzymywanie przeświadczenia, że wobec kapitalizmu nie ma żadnych alternatyw. Kryzys wymusza ewolucję starych i powstanie nowych instytucji, które wspierają społeczne zaangażowanie i które są użyteczne społecznie i współdziałają z siłami politycznymi mającymi na celu odnowę demokracji i walkę z faszyzmem. Podczas konferencji kilkanaścioro przedstawicieli i przedstawicielek środowisk akademickich, artystycznych i aktywistycznych podzieli się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, zarówno od strony teorii, jak i praktyki. Ich wystąpienia będą punktem wyjścia do kolektywnej dyskusji, przygotowując grunt pod sesje plenarne.

Celem szczytu jest nie tylko refleksja nad porażką globalizacji, lecz także podjęcie idei alter-globalizmu, innej, lepszej, bardziej sprawiedliwej i społecznie użytecznej formy internacjonalizmu, jako niedokończonego projektu. Zjazd organizowany jest w duchu słynnej jedenastej tezy o Feuerbachu Karola Marksa, który proklamował: „Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić”. Aby wzmacniać powiązania między teorią i praktyką, wydarzenia drugiego dnia szczytu (26 października) zostaną poświęcone omawianiu strategicznych planów na skalę międzynarodową. Program będzie przygotowany przez samych delegatów i delegatki — już na miejscu zorganizują warsztaty i sesje plenarne, podczas których zaproponują przyszłe działania i omówią ich wdrożenie w grupach roboczych.

Szczyt jest wydarzeniem o charakterze otwartym, wymagana jest jednak rejestracja w celu usprawnienia komunikacji i organizacji sesji. Zarejestrować można się tutaj: zapisy@artmuseum.pl. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Pawłem Nowożyckim: pawel.nowozycki@artmuseum.pl.

Szczyt odbywa się w ramach projektu konfederacji muzeów europejskich L’internationale oraz Roku Antyfaszystowskiego, cyklu wydarzeń kulturalnych organizowanych w całej Polsce przez kilkaset instytucji, kolektywów oraz indywidualnych aktywistów i aktywistek dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej i 75. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem.

Zobacz także: