Grażyna Bastek oprowadza
po wystawie „Opowieści okrutne. Aleksandra Waliszewska i symbolizm Wschodu i Pónocy"

  • Grażyna Bastek oprowadza

    Aleksandra Waliszewska, bez tytułu, 1997–2022

Zapraszamy na oprowadzanie po wystawie „Opowieści okrutne. Aleksandra Waliszewska i Symbolizm Wschodu i Północy”. Publiczność spotka się z historyczką sztuki i kustoszką malarstwa włoskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie dr Grażyną Bastek.

 

„Opowieści okrutne” to pierwszy tak przekrojowy pokaz prac Aleksandry Waliszewskiej. Na wystawie jej bogatą twórczość zestawiono z historycznymi dziełami innych artystów z Europy Wschodniej i krajów bałtyckich. Dzięki temu można spojrzeć w szerokim kontekście na zajmujące artystkę baśniowe motywy, apokaliptyczne scenariusze i przesiąknięte znaczeniami bałtosłowiańskie krajobrazy: lasy i mokradła, zagubione autostrady, ponure przedmieścia. Pracami Waliszewskiej wydaje się rządzić logika snów, a środkiem obrazowania jest metafora, która odnosi do pierwotnych emocji: miłości, pożądania i lęku przed śmiercią.

dr Grażyna Bastek – historyczka sztuki, kustoszka malarstwa włoskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Specjalizuje się w historii malarstwa i technik dawnych mistrzów. W Instytucie Historii Sztuki UW prowadzi wykłady i seminaria poświęcone funkcjonowaniu warsztatów artystycznych oraz problemom technologii i konserwacji. Zajmuje się popularyzacją historii sztuki, jej eseje o malarstwie ukazują się w „Newsweek Historia”, a w II Programie Polskiego Radia współtworzy audycję Jest taki obraz.

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: