Globalne udziwnienie
zapisy do grupy eksploracyjnej

  • [kolorowa grafika, na niej słowa \

    grafika: Izabela Wilk

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w grupie eksploracyjnej „Globalne udziwnienie”.

Udział w spotkaniach grupy jest bezpłatny, ale wymaga zapisu. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wysłanie wiadomości z krótkim uzasadnieniem swojego zgłoszenia (do 180 słów) na adres email globalneudziwnienie@gmail.com.

Spotkania grupy będą odbywać się w wyznaczonych datach w przestrzeni Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przy ul. Pańskiej 3.

Uczestnicy i uczestniczki będą na bieżąco otrzymywać wszystkie materiały do spotkań drogą mailową.

Ze względu na to, iż większość omawianych materiałów będzie w języku angielskim, do udziału wymagana jest dobra znajomość tego języka.

 

Każda osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w grupie eksploracyjnej wraz z wysłaniem wiadomości na podany adres wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), w celach związanych z procesem rejestracji Uczestników.
Administratorem danych jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek warunkuje udział w Grupie. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Organizator realizuje wskazany cel. Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, a także – w każdym czasie – cofnięcia udzielonej zgody. Dane przetwarzane są do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody. Każdemu przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące dziedziny prywatności przez Organizatora prosimy kierować pod adres: iod@artmuseum.pl.

 

Globalne udziwnienie - grupa eksploracyjna
 

Rzeczywistość ujawnia swoje coraz bardziej niepokojące wymiary, od których coraz trudniej nam się zdystansować. Na naszych oczach to, co dotychczas iluzorycznie postrzegałyśmy jako poznane, ujarzmione i skontrolowane, zaczyna się wymykać, mutować, straszyć swoją niespotykaną dotąd formą. Świat zaczyna się nam nieprzyzwoicie wylewać poza struktury wyznaczone przez humanizm, nasze ciała odmawiają stabilności, a fikcja i fakty gotują się razem w jednym wywarze. W ramach spotkań grupy będziemy wspólnie badać to dojmujące poczucie dziwności zmieszanej z niesamowitością (najlepiej ujęte przez frojdowskie unheimlich), które przenika doświadczenie życia w rzeczywistości późnego kapitalizmu i antropocenu.

Wybrane teksty, fragmenty książek, podcasty, filmy wideo i materiały audio będą dla nas punktem wyjścia do zastanowienia się nad tym, jak żyć i tworzyć w czasach budzących w nas strach, odrazę i niepokój. Razem poszukamy metod radzenia sobie z tym globalnym udziwnieniem: nie w sposób do jakiego przyzwyczaiła nas nowoczesność – poprzez próbę ponownego podporządkowania i udomowienia – lecz poprzez tworzenie nieoczywistych sojuszy, intymnych spotkań z tym, co budzi w nas lęk, czy poprzez spekulację i poszukiwania innych epistemologii. Na każdym ze spotkań spojrzymy na zagadnienie dziwności z innej perspektywy – posthumanizmu, nowego materializmu, fikcji new weird, wampirologii, wegetacyjnej spekulacji, teorii queeru i cripu.

Będziemy czytać i słuchać m.in. Elvię Wilk, Jeffa Vandermeera, Ritę Indianę, Mckanzie Wark, Marka Fishera, Donne Haraway, Mel Y. Chena, Han Kang, Alison Sperling, Jacka Halberstama i N.K. Jemisin.
 

Dominika Wasilewska (ona/jej)
 

niezależna badaczka, osoba pisząca, wydawczyni i twórczyni przestrzeni edukacyjnych. Jej research i praktyka oscylują wokół dziedzin takich jak myśl ekologiczna, posthumanizm, nowy materializm, teoria krytyczna, studia postkolonialne i teoria queeru. Pisze i opowiada o postnaturze, dziwnej ekologii, kontaminacji, transkorporalności i hakowaniu algorytmów nowoczesności. Twórczyni projektu badawczo-edukacyjnego Współbycie oraz współprowadząca podkast Poskończoności. Ukończyła kuratorowanie sztuki na Central Saint Martins w Londynie oraz ekopsychologię na Uniwersytecie Naropa w Kolorado, USA.

Zobacz także: