Fantomowe ciało króla

  • Fantomowe ciało króla

    Jan Sowa Fantomowe ciało króla

Muzeum zaprasza na spotkanie z Janem Sową i dyskusję wokół jego najnowszej książki „Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą”.

Prezentowane na wystawie realizacje powstały z napięcia pomiędzy nowoczesnością oraz polską tradycją. Ten konflikt Jan Sowa charakteryzuje w swojej książce, jako charakterystyczny dla sytuacji wszystkich peryferyjno-postkolonialnych krajów… Czy jesteśmy nowocześni? Czy kiedykolwiek byliśmy nowocześni?

„Fantomowe ciało króla” Jana Sowy to jedna z głównych lektur towarzyszących powstawaniu wystawy „Nowa Sztuka Narodowa”. Książka jest propozycją przepisania historii Polski. Próbą opisania jej społeczno-kulturowej tożsamości przy pomocy narzędzi teoretycznych, które albo w ogóle albo w niewielkim tylko stopniu wykorzystano kiedykolwiek w tym celu – teologii politycznej, Lacanowskiej psychoanalizy, teorii systemów-światów, studiów postkolonialnych, ontologii wydarzenia Badiou czy teorii hegemonii. Sowa pokazuje, że począwszy od śmierci Zygmunta II Augusta, Rzeczpospolita nie istniała, jako państwo w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale była raczej fantomem, urojeniem. Książka nie jest typową pracą historyczną, jej przedmiot to przede wszystkim współczesna Polska i jej problemy z nowoczesnością.

Jan Sowa – studiował filologię polską, psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie Paryż VIII w Saint-Denis. Doktor socjologii, pracownik naukowy Katedry Kultury Współczesnej UJ.

Marek Beylin - z wykształcenia historyk. W latach 70. i 80. działacz opozycji demokratycznej, współredagował podziemne pismo „Krytyka”. Wraz z naukowcami niemieckimi, francuskimi i czeskimi zajmował się badaniami nad pamięcią zbiorową społeczeństw. Od 2003 roku jest szefem działu opinii w „Gazecie Wyborczej”.

Zobacz także: