Exodus z kondycji postsowieckiej
Pokaz filmów i wykład

  • Szara grafika ze słonecznikiem i angielskim tytułem wykładu i filmu.

    Grafika: Kaja Kusztra

W najbliższy weekend zapraszamy do Solidarnego Domu Kultury “Słonecznik” na pokazy filmowe oraz towarzyszącą im prezentację. W ramach wydarzenia, kuratorowanego i prowadzonego przez Olexiia Kuchanskyiego, zaprezentowane zostaną filmy Oleksiya Radinsyiego, fantastic little splash oraz Yuriya Hrystyny.

Podczas gdy aparat państwowy i rynek próbują przechwycić dyskurs dekolonizacyjny i zredukować go do kryptonacjonalistycznego odwrócenia tradycji (wystarczy tu tylko wspomnieć konserwatywną retorykę władz Polski czy wygłaszane przez Putina absurdalne tezy o konieczności prowadzanie „walki z Zachodem”), ważne jest by zastanowić się nad czasowym wymiarem dekolonizacji postscocjalizmu. Jakiego rodzaju przyszłości wytwarza? W jaki sposób wizje potencjalnej przyszłości wpływają na obecną sytuację? I ogólnie – w jaki sposób możemy myśleć o dekolonizacji poza patriarchalnymi i militarystycznymi opozycjami lokalne-globalne, wewnętrzne-zewnętrzne, sojusznik-wróg, my-inni itd.?

Całkowicie zmediatyzowana rosyjska wojna przeciw narodowi Ukraińskiemu, wraz z jej militarno-strategicznym wymiarem czasowym, stanowi impet dla niezwykle istotnej, egzystencjalnej refleksji na temat przyszłości krajów, które kiedyś poddane były hegemonii Związku Radzieckiego. Czym jest dekolonizacja postsocjalizmu i czy powinna być obrazowana? Czy cyfrowe obrazy, które wpływają na zmediatyzowane polityczne i społeczne procesy w krajach byłego bloku wschodniego, mogą być rozumiane i odczuwane jako właściwe medium – czyli, dosłownie, środowisko (łacińskie medium oznacza „pomiędzy”) – dekolonizacji? Jak na ten proces wpływają zbiorowe afekty i wspólnotowe odczucia ekstazy?

Seria wydarzeń w SDK „Słonecznik” w dniach 25–26 listopada rozpocznie się od prezentacji Olexiia Kchanskyiego zatytułowanej „Exodus from the Post-Soviet Condition. A brief suggestion of decolonial perspective on contemporary art in Ukraine" [Wyjście z kondycji postsowieckiej. Krótka propozycja dekolonialnej perspektywy na sztukę współczesną w Ukrainie], w której przyjrzy się on połączeniom pomiędzy formami ludowego sprzeciwu, wpływem jaki mają na nie obrazy oraz horyzontami możliwości wyjścia z globalnej kondycji postsowieckiej.

Film „Circulation" Oleksiya Radinskyego w dokumentalnych kadrach pokazuje ruiny przestrzeni publicznej, powstałe w wyniku brutalnej neoliberalizacji Kijowa przez zachodni i rosyjski kapitał. Wprowadzają widza w medytacyjny, i jednocześnie krytyczny, trans: transformacja do zaawansowanego kapitalizmu – dokąd prowadzi?

„Concrete and unclear" autorstwa duetu fantastic little splash, rzuca światło na historię obrazów konkretnego sowieckiego projektu – ogromny, nieukończony budynek hotelu Parus w Dnipro, węzeł w sieci oficjalnej sowieckiej wyobraźni kolonialnej, poszukiwanie wyjścia z niej, i inne zbiorowe, społeczne i polityczne złudzenia. Skomponowany ze znalezionych materiałów film „Varta 1" Yuriya Hrystyny zaprasza do obserwowania zbiorowej egzaltacji aktywistów Lwowskiego Automajdanu w momencie interregnum, gdy zbrodniczy, pro-putinowski reżim został obalony, ale nowy jeszcze się nie wyłonił. Jeszcz raz: ostatecznie, w jakim kierunku zmierzamy?

•••

Вихід з пострадянського стану
Показ фільму + презентація
25.11.2022 18:00
26.11.2022 18:00
Солідарний дім культури „Соняшник”
вул. Панська 3, Варшава

Цими вихідними запрошуємо до Солідарного дому культури „Соняшник” на серію кінопоказів та супровідну презентацію. У рамках заходу, куратором та ведучим якого є Олексій Кучанський, будуть показані фільми Олексія Радинського, Fantastic little splash та Юрія Грицини.

У той час як державний апарат ринку намагається перехопити дискурс деколонізації і звести його до крипто-націоналістичного перевертання традиції (достатньо згадати консервативну риторику польської влади або абсурдні обґрунтування Путіна про необхідність „боротьби із Заходом”), важливо замислитися над часовим виміром посткомуністичної деколонізації. Яке майбутнє вона продукує? Як це потенційне майбутнє впливає на нинішній стан справ? І взагалі - як ми можемо думати про деколонізацію поза патріархальними і мілітаристськими опозиціями локальне-глобальне, внутрішнє-зовнішнє, союзник-ворог, ми-проти них і т.д.?

Повністю опосередкована війна росії проти українського народу, з її військово-стратегічним часовим виміром, дає поштовх до екзистенційних і вкрай актуальних роздумів про майбутнє країн, які свого часу перебували під гегемонією Радянського Союзу. Що таке постсоціалістична деколонізація і як її уявляти? Чи можна вважати цифрові рухомі зображення, які керують медіатизованими політиками і соціальними процесами в колишніх країнах Східного блоку, належним медіумом - або, буквально, середовищем (латинське medium означає „між”) - деколонізації? Як на цей процес впливає колективний афект і спільне відчуття екстазу?

Серія заходів у Солідарному Будинку Культури „Соняшник” 25-26.11.2022 розпочнеться з презентації Олексія Кучанського „Вихід з пострадянського стану”. Коротка пропозиція деколоніальної перспективи сучасного мистецтва в Україні [Вихід з пострадянського стану. Коротка пропозиція деколоніальної перспективи сучасного мистецтва в Україні], в якій він розгляне зв'язки між формами народних повстань та впливом на них рухомих зображень, а також горизонти виходу з глобального пострадянського стану. Фільм Олексія Радинського „Циркуляція” в документальних кадрах показує руїни публічного простору, створені брутальною неолібералізацією Києва західним та російським капіталом. Вони вводять глядача в медитативний, але критичний транс: перехід до розвиненого капіталізму - куди він веде? Конкретний і незрозумілий за дуетом Fantastic little splash , проливає світло на історію образів конкретного радянського проекту - величезної, недобудованої будівлі готелю „Парус” у Дніпрі, вузла в павутині офіційної радянської колоніальної уяви, пошуків виходу з неї та інших колективних, соціальних і політичних ілюзій. Фільм Юрія Христини „Варта 1”, створений з віднайдених відеоматеріалів, запрошує нас спостерігати за колективним піднесенням активістів народного Автомайдану в момент міжвладдя, коли злочинний, пропутінський режим повалено, але новий ще не постав. Ще раз: зрештою, в якому напрямку ми рухаємося?

Захід проводиться англійською мовою
 

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
17:00 Dyskusja Strategie mówienia o romskościProjekcja filmu i dyskusja MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
18:00 Debata Nie przestają tworzyć. Jaka jest przyszłość sztuki ukraińskiej?Debata z udziałem ukraińskich twórców w SDK „Słonecznik" MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
19:00 Spotkanie FRIEZE x MUSEUM OF MODERN ART IN WARSAW: Formy oporuRozmowa o tym jak uratować ukraińską sztukę i kulturę MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
17:00 Premiera książki Queer Ukraina: antologia głosów LGBTQI+ w czasie wojnyPremiera książki MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
18:00 Wykład Dlaczego to się dzieje? Ukraińska sztuka o wojnie Wykład Svitlany Libet MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
18:00 Wydarzenie Ukraińskie instytucje kultury w czasie wojny. Doświadczenie DnipraWykład Iryny Polikarczuk MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
18:00 Pokaz filmowy Wieczór solidarnościowy: Palestyna Pokaz filmowy i warsztaty MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
18:00 Dyskusja Czy (nie) współpraca jest możliwa?dyskusja w SDK Słonecznik MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
19:00 Premiera „Zamotka”Premiera publikacji autorstwa Freefilmers i pokaz filmu Wasyla Lacha MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa