Ekomuzeum: feminizjacja przyszłości
Weekend zamknięcia XI rozdziału Parku Rzeźby na Bródnie

  • Ekomuzeum: feminizjacja przyszłości

    Projekt Hekla studio

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wydarzenie finałowe XI rozdziału Parku Rzeźby na Bródnie.

XI rozdział Parku Rzeźby na Bródnie odbywał się pod tytułem: Ekomuzeum. Instytucja ze społecznością. Program był oparty o cykl wykładów i warsztatów Letniej Szkoły dedykowanych osobom pracującym w lokalnych instytucjach, animatorkom i aktywistkom związanych z Bródnem i Targówkiem oraz rezydencje uczestniczek Szkoły wzmacnianych przez artystki: Annę Siekierską, Dianę Lelonek, artystę Michała Mioduszewskiego i edukatorkę Katarzynę Witt. Główne założenie rezydencji wypracowane wspólnie podczas zajęć brzmiało: feminizacja przyszłości!

Wielodyscyplinarne działania przyjęły wspólny wyznacznik, przywrócenie przyrodzie równoważnej pozycji w relacjach między pozostałymi podmiotami: instytucją, wspólnotą mieszkańców, lokalną władzą. By tak się stało autorki i autorzy prac podjęli działania rozkochania w przyrodzie jako sposobu jej wyemancypowania w oczach ludzkich, oddania głosu osobistym historiom bez sztucznych podziałów na to co związane z człowiekiem, a co z naturą, a także odnalezienia sposobu na uwzględnianie opowieści i samej przyrody w lokalnej polityce i sposobie realizowania programów artystycznych i edukacyjnych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej na tym terenie.

Prace powstałe w czasie trwania rezydencji będą udostępnione publiczności podczas jednodniowej wystawy w Parku Rzeźby wrac z autorskimi oprowadzaniami.
Ogłosimy manifest składany przez cały proces tegorocznej edycji Parku Rzeźby– propozycję definicji muzeum jako instytucji wrażliwej, dostosowaną do rzeczywistości, w której żyjemy, która może przyjąć nazwę ekomuzeum.

W drugiej części wydarzenia zapraszamy na rozmowę podsumowującą XI rozdział Parku Rzeźby tematem: Instytucja muzeum w erze kryzysu klimatycznego. Eko-praktyki przyszłości. Rozmowę z kuratorkami: Aleksandrą Jach, Ewą Chomicką, Izą Kaszyńską, Sebastianem Cichockim i antropolożką badającą zwroty muzeologiczne Aleksnadrą Janus poprowadzi Bogna Świątkowska.

Więcej informacji o parku: park.artmuseum.pl

Autorki i autorzy projektów:

Anna Chudzik-Pawlik, Anna Faron, Anna Harciarek, Agnieszka Jaglarska, Mateusz Kowalczyk, Diana Lelonek, Joanna Miakota, Michał Mioduszewski, Agata Nowakowska, Aneta Nowakowska, Małgorzata Olejniczak, Mary Pawlak, Luiza Poreda, Anna Siekierska, Lizaveta Stecko, Katarzyna Witt, Aneta Wyczółkowska, Jolanta Zientek-Varga.

13:00 - 15:30 Feminizacja przyszłości: prezentacja prac, oprowadzania po wystawie
16:00 - 17:30 Rozmowa: Instytucja muzeum w erze kryzysu klimatycznego. Eko-praktyki przyszłości.
Rozmowę z kuratorkami: Aleksandrą Jach, Ewą Chomicką, Izą Kaszyńską, Sebastianem Cichockim i antropolożką badającą zwroty muzeologiczne Aleksnadrą Janus poprowadzi Bogna Świątkowska.

 

***
Ekomuzeum przywołane w tytule tegorocznej edycji Parku Rzeźby, to jedna z odpowiedzi na coraz odważniej stawiane pytania o definicję instytucji artystycznej, kulturalnej, publicznej. Jako indywidualne osoby, jak i podmioty tworzące większe struktury, doświadczamy dynamicznych zmian zachodzących we wszystkich sferach życia i działalności człowieka: społecznej, ekonomicznej, politycznej, klimatycznej.

Muzea i instytucje publiczne są jednym z podmiotów, które stoją przed koniecznością renegocjacji polityk funkcjonowania, określania innych formatów współpracy ze społecznością, a także samorządami. Silny powód tkwi w demokratyzacji społeczeństwa, nabywaniu przez publiczność nowych kompetencji i w związku z tym formułowania nowych oczekiwań. Przy konstruowaniu polityk i programów instytucjonalnych nie należy też pomijać kryzysu klimatycznego i grożącej nam katastrofy klimatycznej.

Tegoroczny rozdział Parku Rzeźby na Bródnie przyjął za zadanie sprawdzenie jak prowadzić instytucję, która jest wrażliwa na to co ją warunkuje. Jest to zarówno otoczenie społeczne jak i przyrodnicze. W tym co społeczne i przyrodnicze szukamy osobistych historii podmiotów ludzkich i nieludzkich, redefiniujemy podział na kulturę i naturę, negujemy hierarchię gatunkową, jednocześnie to co społeczne czyniąc metodą działania artystycznego, a nie wyłącznie tematem prac artystycznych.
 

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: