Ekologia, przedmioty, komputery
Wokół posthumanizmu

Zapraszamy na panel dyskusyjny przygotowany przez redakcję Kultury Popularnej.

Spotkanie dotyczy perspektywy posthumanistycznej w rozmyślaniach społecznych, kulturowych i politycznych, uczestniczą w nim: dr Miroslaw Filiciak (SWPS, Kultura Popularna), dr Maciej Gdula (Instytut Socjologii UW, Krytyka Polityczna), dr Ewa Klekot (Instytut Etnologii i Antropologii UW) oraz dr Magdalena Radkowska (Instytut Etnologii i Antropologii UW). Poruszymy m.in, kwestie „zielonego” posthumanizmu, zastanowimy się czy posthumanizm to tylko docierająca do nas z pewnym opóźnieniem intelektualna moda, czy przeciwnie - obiecujący kierunek rozwoju filozofii i nauk społecznych? Kwartalnik Kultura Popularna jest wydawany przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

Zobacz także: