Edukacja
Import/Export

  • Edukacja

Internet jest dziś bez wątpienia najważniejszym, pozainstytucjonalnym, narzędziem edukacji. Podczas spotkania z cyklu „Import/Export”, poświęconego edukacji architektonicznej, zaproszeni goście Zuzanna Ufnalska i Mateusz Mastalski poszukają odpowiedzi na pytania: Jakie ryzyko niesie ze sobą usieciowienie edukacji architektonicznej? Do jakiego stopnia jest ono nośnikiem wiedzy o różnorodności, a do jakiego sposobem jej spłaszczania i uniformizacji?

Edukacja to narzędzie pozwalające na emancypację jak i kontestację zastanego porządku. Paradoskalnie jednak szkoła często staje się miejscem reprodukcji schematów w oparciu o przymus rywalizacji, tłumi rozbudzanie ciekawości, krytycyzm i zabija w jednostkach wolę poszukiwania. Ivan Illich twierdził, że większość wiedzy zdobywamy poza szkołą. W swojej książce „Odszkolnić społeczeństwo” postulował zmianę systemu edukacji na rzecz nieformalnych sposobów zdobywania wiedzy w oparciu o współpracę i dzielenie się informacjami z innymi poprzez sieć powiązań towarzyskich. Dziś narzędziem pozainstytucjonalnej wymiany informacji jest Internet. Jednak ryzyko jakie niesie ze sobą usieciowienie edukacji , to uniformizacja i spłaszczenie świata, zamiast wzbogacania jego różnorodności.

Zuzanna Ufnalska - architektka, stopień doktora uzyskała na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, a w latach 2005-2009 studiowała na Uniwersytecie w Nagoya. Obecnie pracuje w pracowni JEMS w Warszawie.

Mateusz Mastalski - absolwent Politechniki Śląskiej, doktorant na Politechnice Wrocławskiej, architekt w duńskiej pracowni COBE.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: