Dwie granice
O rasie i rasizmie we współczesnej Polsce

  • Dwie granice

    Krzysztof Gil, "Sok z ananasa", olej na płótnie, 2022

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Galeria Studio zapraszają na dyskuję towarzyszącą wystawie „Refugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców”. 

Kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, utrudnianie uzyskania pomocy przez nie-białych uchodźców z Ukrainy, a także ograniczenie spec-ustawy uchodźczej do osób pochodzenia ukraińskiego naświetla nierówne traktowanie osób o innym kolorze skóry, kulturze czy wyznaniu. Jak rasa i rasizm przejawia się we współczesnej Polsce? Czy osoby kolorowe w Europie Środkowo-Wschodniej podlegają tym samym formom opresji co osoby nie-białe w byłych imperiach kolonialnych? Czy i jak wojna w Ukrainie zmienia nasze rozumienie imperializmu i jakie miejsce zajmują w tym obrazie osoby kolorowe? I w końcu jak obrazy czarności funkcjonują we współczesnej kulturze? O tych i innych kwestiach będziemy rozmawiać z Wiktorem Bagińskim, Patrycją Sasnal, Agnieszką Sobolewską i Przemysławem Wielgoszem. Rozmowę poprowadzi kuratorka muzeum Magda Lipska.

Partnerem wydarzenia jest Galeria Studio.

Wiktor Bagiński

reżyser. Absolwent Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Studiował także filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował również jako aktor (m.in. “Heroes of Future” w reż. Markusa Öhrna czy “Piłkarze” w reż. Małgorzaty Wdowik. W 2017 r. wystawił swój autorski tekst “Negronautki” (laureat konkursu Placówka) w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Na 10. Forum Młodej Reżyserii w Krakowie prezentowany był jego spektakl “Otello”. Jest laureatem konkursu Modelatornia (projekt “Czarna skóra, białe maski”). Na festiwalu Sopot Non-Fiction pokazał swój spektakl pt. “Zmurzynienie”. Jest laureatem nagrody Debiut TR 2019, przyznawanej w ramach Forum Młodej Reżyserii w Krakowie. Na festiwalu Boska Komedia w Krakowie (12/2021) otrzymał nagrodę za reżyserię.  

 

dr Patrycja Sasnal

politolożka i arabistka – ukończyła też filozofię. Kieruje badaniami w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i prowadzi Akademię Migracji w College of Europe. Jest ekspertką Komitetu Doradczego Rady Praw Człowieka ONZ, członkinią rady European Council on Foreign Relations i eksperckiej komisji ds. migracji przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajmuje się polityką na Bliskim Wschodzie, radykalizacją, migracjami i filozofią polityki. Publikowała m.in. w "The Guardian", "Le Monde" i "Polityce". Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim, Sorbonie (Paris III) oraz na Amerykańskim Uniwersytecie w Bejrucie. Była stypendystką Fulbrighta na SAIS, Johns Hopkins University w Waszyngtonie. Jej ostatnia książka pt.: Arendt, Fanon and Political Violence in Islam ukazała się w 2019 w Routledge. Ma doktorat z nauk politycznych.

 

Agnieszka Sobolewska

(do 2021 Więckiewicz), literaturoznawczyni i kulturoznawczyni. Absolwentka paryskiej Sorbony i Uniwersytetu Warszawskiego, a także Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina. Autorka książek Obrazy czarności. Wyobraźnia imperialna i różnica rasowa w niemieckiej kulturze XIX i XX wieku. Siedem szkiców z antropologii wrogości (2020), Autoekonomie zapisu Juliana Ochorowicza. Codzienne praktyki piśmienne i badawcze psychologa (2021) oraz antologii Imago psychoanalizy (2021). Publikowała m. in. w „Oxford German Studies”, „Biography: An Interdisciplinary Quarterly”, „Tekstach Drugich”, „Czasie Kultury”, „Widoku”, „Dialogu”, „Sztuce Edycji” i „Praktyce Teoretycznej". Obecnie kończy doktorat w École Doctorale 4 (Paris-Sorbonne) i w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych (UW). Od 2021 roku PhD Research Fellow w Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (USR 3138 CNRS-MEAE). Stypendystka Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu w ramach Józef Tischner Fellowship 2022, laureatka VII edycji konkursu Diamentowy Grant MNiSW (2018-2022), stypendium NCN (2021-2023) oraz dwukrotnie stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe. Członkini International Association for Spielrein Studies, Collegium Invisibile oraz zarządu Polskiego Towarzystwa Genderowego. 

 

Przemysław Wielgosz

dziennikarz, wydawca i kurator. Redaktor naczelny polskiej edycji „Le Monde diplomatique” oraz serii książkowych: Biblioteki „Le Monde diplomatique” i Biblioteki alternatyw ekonomicznych. W wydawnictwie RM jest redaktorem merytorycznym serii Ludowa historia Polski. Publikował m.in. w „Wiadomościach Kulturalnych”, „Trybunie”, „Przekroju”, „Piśmie”, „Guardianie”, „Aspen Review” i „Freitagu”. Jest m.in. autorem książek Opium globalizacji (2004) i Witajcie w cięższych czasach (2020) czy Gra w rasy. Jak kapitalizm dzieli, by rządzić (2021), redaktorem i współautorem książek m.in. Realny kapitalizm. Wokół teorii kapitału monopolistycznego (2018), Pandemia kapitalizmu (2021), Ekonomie przyszłości (2021). 

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: