Detale Oświecenia
Rzym antyczny i współczesny oczami Giovanniego Battisty Piranesiego

  • Detale Oświecenia

    Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), Fantazja z ruinami i posągiem Minerwy. Frontispis do drugiego tomu cyklu Widoki Rzymu (Vedute di Roma). 1740-1778 BUW, Gabinet Rycin, Inw.zb.d. 10696

W ramach cyklu Detale Oświecenia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zapraszają na spotkanie z dr hab. Jolantą Talbierską pod tytułem „Rzym antyczny i współczesny oczami Giovanniego Battisty Piranesiego”.

Doskonały włoski rytownik, Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), był autorem jednych z najciekawszych i najpiękniejszych portretów Wiecznego Miasta. W jego pracach Rzym antyczny i XVIII-wieczny przenikają się i wzajemnie dopełniają. Monumentalna, przytłaczająca swą skalą architektura miasta nowożytnego, przeplatana starożytnymi ruinami, zamyka się wokół niewielkich, zagubionych postaci ludzkich, tworząc fascynującą i wciągającą wizję. Stanowi także punkt wyjścia do najbardziej znanego cyklu artysty Carceri d’Invenzione – więzienia z wyobraźni, w których masywne arkady, niekończące się schody i potężne łańcuchy budują niepokojącą przestrzeń bez początku i końca.

Pokazowi rycin towarzyszy krótki wykład. Następnie uczestnicy pod opieką przewodniczki Muzeum, Petry Skarupsky, przechodzą do Muzeum nad Wisłą, gdzie wspólnie szukają rozwinięć prezentowanego wcześniej tematu w kontekście wystawy.

dr hab. Jolanta Małgorzata Talbierska

historyk sztuki, od początku działalności zawodowej związana z Uniwersytetem Warszawskim (Gabinet Rycin BUW), gdzie na Wydziale Historycznym obroniła doktorat (1999) i habilitację (2012), dyrektor BUW. Specjalizacja i badania obejmują sztukę nowożytną, historię oraz metodologię i terminologię grafiki i rysunku, techniki rysunkowe, graficzne i fotochemigraficzne, ikonografię nowożytną, tradycję antyczną w sztuce, historię ilustracji książkowej oraz historię kolekcjonerstwa. Stypendystka Fundacji im. Lanckorońskich oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Odbyła liczne pobyty badawcze i szkoleniowe w zbiorach grafiki i rysunku, m.in. w Wiedniu, Dreźnie, Berlinie, Amsterdamie, Paryżu, Florencji, Rzymie, Londynie, Nowym Jorku i Waszyngtonie. Równolegle z pracą naukową prowadzi działalność dydaktyczną, m.in. dla Instytutu Historii Sztuki UW oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka 46 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz ponad 800 różnych publikacji naukowych, w tym siedmiu książek (trzy jako współautor), m.in. Rembrandt. Ryciny i rysunki ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (wersja polsko-angielska 2004) oraz Grafika XVII wieku w Polsce. Funkcje. Ośrodki, artyści, dzieła (2011).

Petra Skarupsky

historyczka sztuki, doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Instytutu Historii Sztuki UW. Zajmuje się kontaktami artystycznymi i wymianą wystaw między Polską a Czechosłowacją po drugiej wojnie światowej.

Cykl przygotowany wspólnie przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Wizyta w Gabinecie Rycin BUW jest okazją do bliższego przyjrzenia się epoce Oświecenia przez pryzmat indywidualnych zainteresowań poszczególnych pracowników Gabinetu.

Każde ze spotkań ma inny temat przewodni - szczegółowy program.

Pokazowi rycin towarzyszy krótki wykład. Następnie uczestnicy pod opieką przewodnika Muzeum przechodzą do Muzeum nad Wisłą, gdzie wspólnie szukają rozwinięć prezentowanego wcześniej tematu w kontekście wystawy.

Spotkania składają się z:

  • prezentacji tematycznego wyboru rycin w Gabinecie Rycin BUW (ok. 30 min)
  • wspólnego spaceru po wystawie „Czym jest Oświecenie? 200 lat Gabinetu Rycin BUW” w Muzeum nad Wisłą (ok. 30 min)

Czas trwania całości do 1,5 h.

Ze względów konserwatorsko-organizacyjnych liczba uczestników jest ograniczona (20).

Obowiązują zapisy na stronie 200-lecia Gabinetu Rycin BUW. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na 7 dni przed rozpoczęciem każdego z wydarzeń.

Zbiórka w pasażu (poziom 0) przed głównym wejściem do biblioteki.

Inne wydarzenia z tego cyklu: