Detale Oświecenia
Rewolucja francuska w zwierciadle karykatury

  • Detale Oświecenia

    Rytownik nieustalony, Hydra arystokratyczna. 1789-1799 BUW, Gabinet Rycin, Inw.zb.d. 9748

W ramach cyklu Detale Oświecenia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zapraszają na spotkanie z dr Izabelą Przepałkowską pod tytułem „Rewolucja francuska w zwierciadle karykatury”.

Przemiany zapoczątkowane w 1789 roku w Paryżu dotknęły wszystkie stany społeczne. Gwałtownie następujące wypadki polityczne wywoływały natychmiastowy oddźwięk wśród ich zwolenników oraz zdecydowanie częściej – oponentów. Szybkość produkcji rycin, będąca reakcją na ożywione polemiki między ugrupowaniami, wpływała na poziom techniczny i artystyczny prac. Karykatury były kierowane przede wszystkim do niewyrobionego intelektualnie adresata, do którego przemawiano niewybrednym, ale prostym w odbiorze językiem. Dla przedstawicieli niższych warstw społecznych karykatury były często głównym źródłem informacji o aktualnych zmianach na scenie politycznej. Z drugiej strony, przejaskrawione, karykaturalne sceny odzwierciedlały emocje ulicy, będące sumą nastrojów i tarć społecznych.

Pokazowi rycin towarzyszy krótki wykład. Następnie uczestnicy pod opieką przewodniczki Muzeum, Petry Skarupsky, przechodzą do Muzeum nad Wisłą, gdzie wspólnie szukają rozwinięć prezentowanego wcześniej tematu w kontekście wystawy.

dr Izabela Przepałkowska

historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych (2014). W Gabinecie Rycin BUW pracuje od 2014 roku, zajmując się grafiką dawną. Specjalizuje się w ikonografii nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem związków pomiędzy polską sztuką a piśmiennictwem religijnym XVI-XVIII wieku. Członek Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz stowarzyszenia Ars Graphica Polska.

Petra Skarupsky

historyczka sztuki, doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Instytutu Historii Sztuki UW. Zajmuje się kontaktami artystycznymi i wymianą wystaw między Polską a Czechosłowacją po drugiej wojnie światowej.

Cykl przygotowany wspólnie przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Wizyta w Gabinecie Rycin BUW jest okazją do bliższego przyjrzenia się epoce Oświecenia przez pryzmat indywidualnych zainteresowań poszczególnych pracowników Gabinetu.

Każde ze spotkań ma inny temat przewodni - szczegółowy program.

Pokazowi rycin towarzyszy krótki wykład. Następnie uczestnicy pod opieką przewodnika Muzeum przechodzą do Muzeum nad Wisłą, gdzie wspólnie szukają rozwinięć prezentowanego wcześniej tematu w kontekście wystawy.

Spotkania składają się z:

  • prezentacji tematycznego wyboru rycin w Gabinecie Rycin BUW (ok. 30 min)
  • wspólnego spaceru po wystawie „Czym jest Oświecenie? 200 lat Gabinetu Rycin BUW” w Muzeum nad Wisłą (ok. 30 min)

Czas trwania całości do 1,5 h.

Ze względów konserwatorsko-organizacyjnych liczba uczestników jest ograniczona (20).

Obowiązują zapisy na stronie 200-lecia Gabinetu Rycin BUW. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na 7 dni przed rozpoczęciem każdego z wydarzeń.

Zbiórka w pasażu (poziom 0) przed głównym wejściem do biblioteki.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: