Detale Oświecenia
Kolekcja aktualności – o fascynacji Stanisława Augusta współczesną mu grafiką angielską

  • Detale Oświecenia

    William Hogarth (1697-1764), Tailpiece lub The Bathos. 1764, BUW, Gabinet Rycin, Inw.zb.d. 20559 (Vol. 396)

W ramach cyklu Detale Oświecenia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zapraszają na spotkanie z Małgorzatą Łazicka pod tytułem „Kolekcja aktualności – o fascynacji Stanisława Augusta współczesną mu grafiką angielską”.

Zgromadzona przez Stanisława Augusta kolekcja grafiki angielskiej jest świadectwem zamiłowania i fascynacji króla pracami powstającymi w jego czasach. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane i omówione oryginalne dzieła wyrażające dominujące trendy XVIII-wiecznej produkcji graficznej w Anglii: „czarne” mezzotinty i „kolorowa” grafika barwna. Zwieńczeniem będzie eksponowana na wystawie akwaforta, należąca do woluminu z rycinami Williama Hogartha.

Pokazowi rycin towarzyszy krótki wykład. Następnie uczestnicy pod opieką przewodniczki Muzeum, Petry Skarupsky, przechodzą do Muzeum nad Wisłą, gdzie wspólnie szukają rozwinięć prezentowanego wcześniej tematu w kontekście wystawy.

Małgorzata Łazicka

historyk sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki UW (magisterium) oraz Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (licencjat), kurator grafiki dawnej w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W pracy badawczej koncentruje się przede wszystkim na grafice nowożytnej, w szczególności na twórczości XVI-wiecznych artystów z krajów niemieckich. Dotychczasowe rezultaty badań były prezentowane na konferencjach polskich i zagranicznych oraz w publikacjach naukowych (artykuły, noty do katalogów wystaw). W ramach projektu NPRH opracowała katalog rycin Barthela i Sebalda Behamów ze zbiorów Gabinetu Rycin BUW, który ukaże się w 2019 roku.

Petra Skarupsky

historyczka sztuki, doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Instytutu Historii Sztuki UW. Zajmuje się kontaktami artystycznymi i wymianą wystaw między Polską a Czechosłowacją po drugiej wojnie światowej.

Cykl przygotowany wspólnie przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Wizyta w Gabinecie Rycin BUW jest okazją do bliższego przyjrzenia się epoce Oświecenia przez pryzmat indywidualnych zainteresowań poszczególnych pracowników Gabinetu.

Każde ze spotkań ma inny temat przewodni - szczegółowy program.

Pokazowi rycin towarzyszy krótki wykład. Następnie uczestnicy pod opieką przewodnika Muzeum przechodzą do Muzeum nad Wisłą, gdzie wspólnie szukają rozwinięć prezentowanego wcześniej tematu w kontekście wystawy.

Spotkania składają się z:

  • prezentacji tematycznego wyboru rycin w Gabinecie Rycin BUW (ok. 30 min)
  • wspólnego spaceru po wystawie „Czym jest Oświecenie? 200 lat Gabinetu Rycin BUW” w Muzeum nad Wisłą (ok. 30 min)

Czas trwania całości do 1,5 h.

Ze względów konserwatorsko-organizacyjnych liczba uczestników jest ograniczona (20).

Obowiązują zapisy na stronie 200-lecia Gabinetu Rycin BUW. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na 7 dni przed rozpoczęciem każdego z wydarzeń.

Zbiórka w pasażu (poziom 0) przed głównym wejściem do biblioteki.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: