Detale Oświecenia
Badanie Starożytności - odkrycia archeologiczne a twórczość artystyczna

  • Detale Oświecenia

    Christopher Norton (czynny 1760-1799) według Franciszka Smuglewicza (1745-1807), Wnętrze grobu etruskiego z okolic Tarkwinii. 1765-1767 BUW, Gabinet Rycin, Inw.zb.d. 20490

W ramach cyklu Detale Oświecenia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zapraszają na spotkanie z dr Małgorzatą Biłozór-Salwą pod tytułem „Badanie Starożytności - odkrycia archeologiczne a twórczość artystyczna”.

Oświeceniowa fascynacja ideałami antycznymi znajdowała odzwierciedlenie w całej niemal kulturze XVIII wieku. Pasja poszukiwania śladów przeszłości, poszerzania wiedzy na jej temat, chęć pozyskiwania nowych artefaktów zaowocowała szeregiem przedsięwzięć archeologicznych. Do sporządzania dokumentacji wykopalisk angażowano artystów, a ich prace, nierzadko będące własną wizją starożytności, stawały się źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń twórców i miłośników antyku.

Pokazowi rycin towarzyszy krótki wykład. Następnie uczestnicy pod opieką przewodnika Muzeum, Jakuba Depczyńskiego, przechodzą do Muzeum nad Wisłą, gdzie wspólnie szukają rozwinięć prezentowanego wcześniej tematu w kontekście wystawy.

dr Małgorzata Biłozór-Salwa

absolwentka historii sztuki i muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim, kuratorka rysunków artystycznych XVI-XVIII w. w Gabinecie Rycin BUW. Odbywała staże m.in. w gabinetach rycin Luwru, British Musem i Biblioteki Watykańskiej. Jest autorką publikacji z zakresu ikonografii muzycznej, widowisk parateatralnych, propagandy w sztukach wizualnych. Prowadzi badania nad grafiką i rysunkiem nowożytnym. W ramach projektu NPRH opracowała katalog rysunków polskich "S" ze zbiorów Gabinetu Rycin BUW, który ukaże się w 2019 roku.

Jakub Depczyński

student II stopnia na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie. Interesuje się praktykami postartystycznymi, studiami miejskimi oraz relacjami pomiędzy technologią, polityką i sztuką. W nielicznych momentach wolnych od nauki i pracy w polu kultury gotuje i chodzi do teatru.

Cykl przygotowany wspólnie przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Wizyta w Gabinecie Rycin BUW jest okazją do bliższego przyjrzenia się epoce Oświecenia przez pryzmat indywidualnych zainteresowań poszczególnych pracowników Gabinetu.

Każde ze spotkań ma inny temat przewodni - szczegółowy program.

Pokazowi rycin towarzyszy krótki wykład. Następnie uczestnicy pod opieką przewodnika Muzeum przechodzą do Muzeum nad Wisłą, gdzie wspólnie szukają rozwinięć prezentowanego wcześniej tematu w kontekście wystawy.

Spotkania składają się z:

  • prezentacji tematycznego wyboru rycin w Gabinecie Rycin BUW (ok. 30 min)
  • wspólnego spaceru po wystawie „Czym jest Oświecenie? 200 lat Gabinetu Rycin BUW” w Muzeum nad Wisłą (ok. 30 min)

Czas trwania całości do 1,5 h.

Ze względów konserwatorsko-organizacyjnych liczba uczestników jest ograniczona (20).

Obowiązują zapisy na stronie 200-lecia Gabinetu Rycin BUW. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na 7 dni przed rozpoczęciem każdego z wydarzeń.

Zbiórka w pasażu (poziom 0) przed głównym wejściem do biblioteki.

Zobacz także: