Detale Oświecenia
Architektura z papieru – o oprawach uroczystości dworskich

  • Detale Oświecenia

    Vincenzo Brenna (1741-1820), Projekt łuku tryumfalnego z okazji powrotu Stanisława Augusta do Warszawy w grudniu 1781 roku. 1781 BUW, Gabinet Rycin, Inw.G.R. 209

W ramach cyklu Detale Oświecenia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zapraszają na spotkanie z Przemysławem Wątrobą pod tytułem „Architektura z papieru – o oprawach uroczystości dworskich”.

Uroczystości dworskie miały swój wymiar publiczny. Królewskie urodziny, imieniny, rocznice koronacji i elekcji, a także wjazdy do miast uświetniane były iluminacjami, okolicznościowymi budowlami i inscenizacjami. Instalacje z założenia nietrwałe i zbudowane z drewna, papieru oraz szmat, rozbierane były zaraz po zakończeniu obchodów. Jedynym zapisem tych często imponujących przedsięwzięć pozostawały projekty i rysunkowe relacje. Termin „papierowa architektura” odnosić się może zatem nie tylko do medium, na którym utrwalono owe budowle i iluminacje, ale także do budulca tych niezwykłych konstrukcji.

Pokazowi rycin towarzyszy krótki wykład. Następnie uczestnicy pod opieką przewodniczki Muzeum, Petry Skarupsky, przechodzą do Muzeum nad Wisłą, gdzie wspólnie szukają rozwinięć prezentowanego wcześniej tematu w kontekście wystawy.

Przemysław Wątroba

historyk sztuki i kurator rysunków architektonicznych w Gabinecie Rycin BUW. W swoich badaniach koncentruje się na architekturze doby stanisławowskiej i początkach kolekcjonerstwa rysunków architektonicznych. Szczególnym zainteresowaniem darzy twórczość trzech architektów Jakuba Kubickiego (1758-1833), Pierre’a Ricauda de Tirregaille’a (ok. 1725-1767) oraz Tylmana van Gameren (1635-1706). Autor kilkunastu artykułów naukowych i wielu słownikowych not biograficznych, kilkudziesięciu not w katalogach wystawowych, a także współautor kilku pozycji książkowych.

Petra Skarupsky

historyczka sztuki, doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Instytutu Historii Sztuki UW. Zajmuje się kontaktami artystycznymi i wymianą wystaw między Polską a Czechosłowacją po drugiej wojnie światowej.

Cykl przygotowany wspólnie przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Wizyta w Gabinecie Rycin BUW jest okazją do bliższego przyjrzenia się epoce Oświecenia przez pryzmat indywidualnych zainteresowań poszczególnych pracowników Gabinetu.

Każde ze spotkań ma inny temat przewodni - szczegółowy program.

Pokazowi rycin towarzyszy krótki wykład. Następnie uczestnicy pod opieką przewodnika Muzeum przechodzą do Muzeum nad Wisłą, gdzie wspólnie szukają rozwinięć prezentowanego wcześniej tematu w kontekście wystawy.

Spotkania składają się z:

  • prezentacji tematycznego wyboru rycin w Gabinecie Rycin BUW (ok. 30 min)
  • wspólnego spaceru po wystawie „Czym jest Oświecenie? 200 lat Gabinetu Rycin BUW” w Muzeum nad Wisłą (ok. 30 min)

Czas trwania całości do 1,5 h.

Ze względów konserwatorsko-organizacyjnych liczba uczestników jest ograniczona (20).

Obowiązują zapisy na stronie 200-lecia Gabinetu Rycin BUW. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na 7 dni przed rozpoczęciem każdego z wydarzeń.

Zbiórka w pasażu (poziom 0) przed głównym wejściem do biblioteki.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: