Dekonstrukcja antykomunizmu. Sympozjum
«Деконструюючи антикомунізм». Симпозіум

  • Dekonstrukcja antykomunizmu. Sympozjum

    Dawid Cziczkan, "Lenin", z serii "Tryptyk Dekomunizacyjny", rysunek na papierze, 2018

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Warszawy zapraszają na sympozjum „Dekonstrukcja antykomunizmu”.

[Текст українською мовою нижче]

Widmo krąży po Europie – widmo komunizmu. Wszystkie potęgi starej Europy połączyły się dla świętej nagonki przeciw temu widmu: Merkel i Putin, Orbán i Macron, prawicowi radykałowie i Brexitowcy. Od „dekomunizacji” w Polsce i Ukrainie po niemieckie hasło „NRD nie istniało”, od kontrrewolucyjnych reżimów autorytarnych w Rosji i Turcji po populistów rządzących w Austrii i Włoszech, z komunizmem walczy się nie jak z symboliczną pamiątką po na wpół zapomnianej epoce poprzedzającej „koniec historii”, ale jak z wciąż żywą wrogą ideologią obecną w programach politycznych.

Być może ten antykomunizm bez komunistów to tylko symbol wszystkich trendów politycznych uważanych za negatywne, a zbieranych dziś zwykle pod wspólnym szyldem „nieliberalnych”. Jakie czynniki społeczne i klasowe powodują tak rozpowszechnioną niechęć? Jak deklarowanie antykomunizmu, które otwiera drogę do neofaszyzmu, normalizuje wyłaniające się na nowo awatary dawnych ideologii nienawiści? Dlaczego antykomunizm jest niezbędnym elementem praktyk dyskryminacyjnych, którym towarzyszy konsensus antyimigrancki i powrót antysemityzmu? Stając w kontrze do sił politycznych definiujących globalne status quo, dyskutanci przeprowadzą analizę podświadomości Europy w jej obecnym stanie. 

Kuratorzy programu publicznego:

Wasyl Czerepanyn (Centrum Badań nad Kulturą Wizualną) i Szymon Maliborski (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie).

***

Музей сучасного мистецтва у Варшаві та Музей Варшави запрошують на симпозіум «Деконструкція антикомунізму».

Привид блукає Європою – привид комунізму. Всі сили старої Європи вступили у священний союз, щоби прогнати цей привид: Меркель і Путін, Орбан і Макрон, праві радикали та брекзитівці. Від «декомунізації» в Україні та Польщі до німецького «НДР ніколи не існувало», від контрреволюційних, авторитарних режимів Росії і Туреччини до правлячих популістів в Італії та Австрії – всюди з комунізмом борються, так ніби він не просто символічний залишок напівзабутої епохи перед проголошеним «кінцем історії», а живий ідеологічний ворог, досі присутній на політичному порядку денному.

Можливо, саме цей антикомунізм без комуністів є спільним негативним означником для всіх політичних тенденцій, які сьогодні часто об’єднують терміном «іллібералізм». Які соціальні рушії та класова основа такого поширеного ресентименту? Як проголошений антикомунізм прокладає шлях неофашизму, нормалізуючи воскреслі еманації старих ідеологій ненависті? Навіщо він потрібен у сучасних дискримінаційних практиках в ситуації антимігрантського консенсусу та повернення антисемітизму? Критикуючи політичні сили, що визначають нинішній глобальний статус-кво, дискутант(к)и розглянуть європейське несвідоме у його сучасному режимі.

Куратори

Василь Черепанин (Центр візуальної культури, Київ) та Шимон Маліборський (Музей сучасного мистецтва у Варшаві).

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: