DEEP LISTENING WEEK
z Anną Zaradny

  • DEEP LISTENING WEEK
    Anna Zaradny, NAJSŁODSZY DŹWIĘK KRĄŻĄCEGO FIRMAMENTU, instalacja dźwiękowa (2011-2016), RONDO ZNACZY KOŁO, wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, 2016, fot. Grzegorz Mart

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza do udziału w tygodniowej interwencji dźwiękowej na łamach MSN Home Office.

Doświadczenie pandemii i izolacji społecznej spowodowało fundamentalną rekonfigurację percepcji zmysłowej. W związku ze zmniejszoną aktywnością urbanistyczną natężenie dźwiękowe aglomeracji i zanieczyszczenia soniczne uległy redukcji. Szepty i podmuchy powietrza stały się wyraźniejsze, odgłosy fauny i flory donośniej przebiły się na pierwszy plan. Wraz z przeniesieniem różnych sfer konsumpcji i aktywności do rzeczywistości wirtualnej, stopniowo nabywamy nowych przyzwyczajeń słuchowych i zdolności słyszenia, zmianie ulega również świadomość upływu czasu i odbioru bodźców.

W polu kultury i systemu równomiernie temperowanego dur-moll awangardowe, eksperymentalne gatunki muzyki zwyczajowo pozostają na obrzeżach percepcji i konsumpcji. A przecież język i bogactwo estetyczne abstrakcyjnych sonicznych doznań dostarczają nam wielu płaszczyzn do postrzegania i przeżywania złożonej rzeczywistości dla zmysłu słuchu.

W ramach tygodniowej interwencji na blogu MSN Home Office, artystka i kompozytorka, Anna Zaradny zaprasza nas wszystkich do DEEP LISTENING – głębokiego słuchania, w celu zintensyfikowania percepcji dźwiękowego przekazu, komunikowania emocji i opisania świata wewnętrznego i zewnętrznego w ich najbardziej zmysłowym sensie.

Jako źródło sonicznych zdarzeń posłuży nam szerokie spektrum przykładów muzyki artystycznej, sztuki dźwięku, kompozycji współczesnej i awangardy muzycznej XX wieku, dla których źródłem eksperymentu była często refleksja nad sensualną i egzystencjalną percepcją czasu i przestrzeni. Jak zmienia się i załamuje doświadczenie temporalności w momencie, kiedy teraźniejszość zdaje się zwodniczo długa/krótka, a przyszłość odległa/bliska?

Zapraszamy do wspólnego odmierzania i zanurzenia się w czasie poprzez codzienny odsłuch kompozycji wybranych przez Annę Zaradny, dla których uzupełnieniem będzie komentarz do prezentowanych utworów. Przez siedem wieczorów, na łamach MSN Home Office ujawnimy siedem rozdziałów sonicznych o różnej proweniencji geograficznej i historycznej, dla których punktem wspólnym jest nie tylko chęć oderwania muzyki od służebnej roli wobec konsumpcyjnej rozrywki, ale także elitaryzmu tradycji klasycznej.

W czasach cyfrowej dematerializacji i przebodźcowania, deep listening to zaproszenie do pobudzenia naszej zmysłowej i cielesnej wrażliwości na dźwięk. Jak pisze filozofka muzyki Anna Chęćka-Gotkowicz, „doświadczanie koherencji pomiędzy własnym trwaniem a przepływem struktur dźwiękowych prowadzi do instynktownego rozumienia: muzyka z n a c z y  d l a  m n i e, gdy postrzegam ją jako odzwierciedlenie organizacji czasu we mnie samym”.

Start:
18 – 22 maja godz. 21:30

Zachęcamy do odsłuchu i kontemplacji kompozycji na słuchawkach w oderwaniu od innych czynności i bodźców zewnętrznych.

W kolejnych anonsach na każdy dzień tygodnia ujawnimy listę utworów i wskazówki, by wprawić Państwa w komfort doświadczania.

https://ello.co/msnhomeoffice

Anna Zaradny

artystka dźwiękowa i wizualna, kompozytorka, instrumentalistka, współtwórczyni wydawnictwa i festiwalu Musica Genera (ostatnia edycja w 2009 roku odbyła się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie). Twórczość Anny Zaradny realizuje się w sztuce dźwiękowej i wizualnej. Jako kompozytorka i instrumentalistka porusza się ona w szerokim spektrum od akustycznej muzyki improwizowanej o minimalistycznym współczesnym idiomie, do złożonej strukturalnie i kompozycyjnie całkowicie elektronicznej, eksperymentalnej formy. Prace o charakterze wizualnym Zaradny tworzy głównie w formie instalacji, obiektu, fotografii i video. Artystka posługuje się w nich środkami abstrakcji, mikroobiektami dźwiękowymi i architektonicznymi, światłem i przestrzenią. Prace te cechuje wieloznaczność koncepcji i relacji pomiędzy ideami a medium formy.

Artystka miała wystawy m.in. w: Kasia Michalski Gallery Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galerii Starter w Warszawie, Bunkrze Sztuki w Krakowie, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, SILLBERKUPPE w Berlinie, Kunst Werke w Berlinie oraz koncerty w ramach festiwali takich jak: Sonic Protest Paris, Borderline Athens, El Nicho Aural Festival, Mexico City, Unsound Festiwal, New York, EMFP Super-Deluxe Tokyo, What is music? Sydney, Melbourne; All Ears Oslo.

Dyskografia Anny Zaradny obejmuje nagrania solowe i projekty m.in. z Burkhardem Stanglem, Christianem Fenneszem, Robertem Piotrowiczem, Jeromem Noetingerem, Tonym Buckiem, Kasperem Toeplitzem. Zaradny jest autorką muzyki do spektakli teatralnych i projektów multimedialnych m.in. dla: Teatru Narodowego, Nowego Teatru, Teatru Studio, Teatru Dramatycznego w Warszwie, Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz autorką realizacji performatywnych, m.in Paulina Ołowska i Anna Zaradny „Le group panique with the flesh of the world” - performans, koncert audiowizualny jako homage dla Aliny Szapocznikow na zamówienie WIELS w Brukseli, 2012. Zaradny jest też konsultantką i badaczką muzyczną w projekcie Escape Act dla Alexandry Bachzetsis 2018. Stypendystką wiedeńskiego MuseumsQuartier 2005, laureatką nagrody publiczności 5. edycji konkursu „Spojrzenia 2011 – Nagroda Fundacji Deutsche Bank”. Laureatką SHAPE / platform for innovative music and audiovisual art from Europe 2017, rezydentką Elektronmusikstudion EMS Stockholm 2016, Contemporary Music Research Centre, KSYME Athens 2018 / 2019.

Instalacja dźwiękowa artystki eM U Zet E U eM (2009) znajduje się w kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Szanowni Państwo, niezależnie od tego czy zwolniliśmy, czy przyśpieszyliśmy. zapraszamy w podróż, niech pretekstem będzie nasze ostatnie doświadczenie izolacji.

Poddajmy się tym razem innym instrukcjom w celu wzmocnienia doznań i osiągnięcia efektów płynących z obcowania z dźwiękiem.

1. Potrzebujesz internetu. Utwórz tyle kart w wyszukiwarce, ile jest utworów danego dnia, nie odtwarzaj innych kompozycji poza kompozycjami znajdującymi się na liście w podanej kolejności.

2. Wybrane utwory mają różną jakość dźwięku, dlatego dostosowuj indywidualnie głośność każdego z nich. Możesz robić przerwy pomiędzy utworami, możesz jednego słuchać kilka razy, wg kolejności.

 3.Przyjmij bardzo wygodną pozycję, siedzącą, półleżącą, leżącą. Możesz zapoznać się z tekstami wprowadzającymi przed, lub po wysłuchaniu, albo w ogóle.

4. Załóż słuchawki, żeby odseparować się od innych dźwięków otoczenia i aby pozostać w kontakcie tylko z utworem.

5. Przyciemnij światło, lub zamknij oczy, to Ci ułatwi skoncentrowanie się na kompozycji i wszystkim co się dzieje w związku z emitowanym dźwiękiem, nawet jeśli jakość nie jest idealna, a Twój oddech słyszalny i współgrający z utworem.

 6. Uspokój oddech, świadomie oddychaj z przepony. Przestań czytać, mówić, oglądać, myśleć o codzienności, słuchaj, poczuj siebie.

 7. Uspokój się, oddychaj, zamknij oczy, wsłuchaj się we wszystko co możesz usłyszeć. Słuchaj świadomie, otwórz się na dźwiękowy wymiar kompozycji i jej otoczenia.

 Nie jest to seans relaksacyjny, choć takie doznania nie są wykluczone.

Zobacz także: