Decydujący moment

  • Decydujący moment

    Adam Mazur „Decydujący moment”

Premiera książki Adama Mazura i dyskusja o nowych zjawiskach i kondycji fotografii współczesnej z udziałem Krzysztofa Pijarskiego, Witka Orskiego, Katarzyny Majak i Bownika.

Wydana przez wydawnictwo Karakter książka Adama Mazura „Decydujący moment. Nowe zjawiska w fotografii polskiej po 2000 roku / The Decisive Moment. New Phenomena in Polish Photography Since 2000” prezentuje sylwetki i prace najważniejszych twórców – od fotografii artystycznej, reporterskiej, po fotografię mody. W obszernym wstępie autor porządkuje i interpretuje najciekawsze zjawiska, książka zawiera ponad 500 kolorowych zdjęć.

Zobacz także: