WSPÓŁCZESNE NIEWOLNICTWO, PRACA PRZYMUSOWA CZY NADUŻYCIA, KTÓRE SIĘ ZDARZAJĄ?
CZYLI O TYM, JAK SĄ TRAKTOWANI PRACOWNICY-CUDZOZIEMCY

  • WSPÓŁCZESNE NIEWOLNICTWO, PRACA PRZYMUSOWA CZY NADUŻYCIA, KTÓRE SIĘ ZDARZAJĄ?

    Dzięki uprzejmości Biennale Warszawa

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na debatę dotyczącą współczesnego niewolnictwa, pracy przymusowej oraz traktowania pracowników - cudzoziemców w ramach rezydencji Biennale Warszawa w Departamecie Obecności.

Ludzie od zawsze zmieniali miejsca swojego zamieszkania w poszukiwaniu lepszego życia. Rozwój komunikacji sprawił, że przemieszczanie się jest coraz łatwiejsze. Ale migracje mają także swoją czarną stronę. Migranci stoją na słabszej pozycji i nierzadko są wykorzystywani przez pracodawców. Skala tych nadużyć jest różna – od oszustw po zniewolenie. Dzieją się one jednak nieustannie. Mogą mieć miejsce nawet teraz i to bardzo blisko – na zapleczu w Twoim sklepie osiedlowym czy ulubionej restauracji albo w bloku obok. Będziemy rozmawiali, czy tak być musi, jak identyfikować wykorzystywanie cudzoziemców oraz jak im pomagać.
  

Witold Klaus

Doktor habilitowany nauk prawnych, kryminolog i badacz migracji; adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, stypendysta Max Planck Society for the Advancement of Science oraz rządu USA, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych prowadzonego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, laureat Społecznego Nobla 2008 dla innowatora społecznego (nagroda przyznawana przez Fundację Ashoka – Innovators for the Public), laureat II Nagrody w XLIV Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, autor wielu prac z zakresu kryminologii, praw człowieka, migracji i uchodźstwa.

Irena Dawid-Olczyk

Współzałożycielka pierwszego europejskiego networku przeciwdziałającego handlowi ludźmi „La Strada International”, następnie założycielka i członkini Zarządu Fundacji Fundacji Przeciwko Handlowi Kobietami La Strada. Z wykształcenia kulturoznawca-filmolog. Ukończyła Helsińską Szkołę Praw Człowieka. Od ponad 15 lat pomaga ofiarom handlu ludźmi, którymi stają się głównie kobiety, wykorzystywane później seksualnie. Jest także członkiem Rady ds. Pokrzywdzonych przy Ministrze Sprawiedliwości. Od 1999 roku prowadzi interaktywne szkolenia dla policjantów, prokuratorów, sędziów i pracowników socjalnych wg autorskich programów.

Myroslava Keryk

Historyczka, socjolożka, specjalistka ds. migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Wykłada na Uczelni Łazarskiego. Prezeska Fundacji Nasz Wybór oraz Redaktorka Naczelna miesięcznika „Nasz Wybir”. W swojej pracy łączy działania ukierunkowane na integrację społeczności ukraińskiej w Polsce z realizacją licznych projektów naukowo-badawczych w obszarze migracji.

 

prof. Paweł Kaczmarczyk

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (Zakład Demografii) i od 2016r. Dyrektorem Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Współpracownik gremiów zajmujących się problematyką mobilności oraz migracji: Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz Zespołu Doradców Marszałka Senatu RP ds. Poakcesyjnych Migracji Zarobkowych Polaków. Od 2008 do 2011 roku członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.  Uczestniczył m.in. w pracach grupy roboczej odpowiedzialnej za przygotowanie strategii migracyjnej Polski oraz grupy roboczej ds. migracji powrotnych Polaków.


 

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
19:00 Spektakl SPEKTAKL MODERN SLAVERYPremiera MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
19:00 Spektakl MODERN SLAVERYSpektakl Biennale Warszawa MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
19:00 Spektakl MODERN SLAVERYSpektakl Biennale Warszawa MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
19:00 Spektakl MODERN SLAVERYSpektakl Biennale Warszawa MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
19:00 Wykład WYKŁAD - PRZECIW-PRACA 3 ROZBIJANIE DIALEKTYKI. WALKA PRZECIW PRACY W ERZE FINANSJERYZACJI MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
10:00 Seminarium SEMINARIUM: PRZECIW-PRACA 3ROZBIJANIE DIALEKTYKI. WALKA PRZECIW PRACY W ERZE FINANSJERYZACJI MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
12:00 Film Przegląd Wkurwu. Przegląd FilmowyWykład Jill Godmilow MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
12:00 Film Przegląd Wkurwu. Przegląd FilmowyWykład Agnieszki Graff MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
20:00 Spektakl MODERN SLAVERYSpektakl Biennale Warszawa MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa