Daniel Kotowski
oprowadza po wystawie finałowej 17. edycji konkursu APH

  • Daniel Kotowski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Fundacja Artystyczna Podróż Hestii zapraszają na oprowadzanie po wystawie finałowej 17. edycji konkursu.

Spacer po wystawie dla osób niesłyszących z tłumaczeniem fonicznym (na język polski) poprowadzi Daniel Kotowski. Tłumaczenie spotkania: Marta Kalinowska.
 

Zobacz także:

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: