Czytanki dla Użytkowników Sztuki #7
Sztuka wobec społecznego zła

 • Czytanki dla Użytkowników Sztuki #7

  Ilustracja: Krzysztof Pyda

Jeśli sztuka istotnie była kiedyś obietnicą szczęścia, to, ze względu na swe wiarołomstwo po Auschwitz, dziś powinna się spalić ze wstydu – tak można w drastycznym uproszczeniu streścić słynną myśl Theodora Adorno. A jednak sztuka trwa. Być może jednak daje się jej użyć w obliczu krańcowego zła, masowej zbrodni, prześladowania, pogromu... Nie chodzi bynajmniej tylko o kwestię stosowności, lecz o użycie jej w taki sposób, aby przyniosła pożytek.

Podobne pytanie chcemy postawić etnografii – nauce społecznej z jednej strony powołanej do mówienia prawdy, która wymaga dystansu i bezstronności. Z drugiej strony praktyki poznawczej opartej na bliskości lub wręcz intymności badacza i tego, co badane. Jaki zatem można uczynić użytek z etnografii w obliczu społecznego zła?

Lekturami na Czytankach będą fragmenty „Dzienników” Witolda Gombrowicza oraz tekstu Nancy Scheper-Hughes „Prymat etyki. Perspektywa walczącej antropologii”.
O tekstach opowiadać będą Magdalena Kowalska oraz Tomasz Rakowski. Dyskusję poprowadzi Michał Kozłowski

Teksty zostaną wysłane zainteresowanym wzięciem udziału w seminarium na tydzień przed spotkaniem, w odpowiedzi na maila wysłanego na adres ZAPISY@ARTMUSEUM.PL, o tytule Czytanki dla Użytkowników Sztuki. Będą także dostępne w recepcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przy ulicy Pańskiej 3. Spotkanie odbędzie się w audytorium na pierwszym piętrze pawilonu Emilia. 

W nawiązaniu do tradycji latających uniwersytetów, Wolny Uniwersytet Warszawy proponuje serię samokształceniowych spotkań dla użytkowników i użytkowniczek sztuki. Czytanki posłużą skompletowaniu pojęciowej skrzynki narzędziowej, która pozwoli na samodzielne majsterkowanie przy zagadnieniach kluczowych dla zrozumienia roli i pozycji sztuki w dzisiejszym świecie.

Czytanki dla Użytkowników Sztuki odnoszą się bezpośrednio do wystaw organizowanych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie („Robiąc użytek”, „Po co wojny są na świecie” oraz „Chleb i róże”), teoretyczną refleksję zakorzeniając w rozmowie o bieżących praktykach kuratorskich i artystycznych.

Cykl siedmiu seminariów będzie poruszał szereg pytań, takich jak:

 • Czym jest wartość użytkowa sztuki?
 • Czy sztuka jest bezużyteczna?
 • Co w takim kontekście oznacza robienie użytku?
 • Czy żyjemy w epoce post-artystycznej?
 • Czy awangardowy sen o fuzji sztuki z życiem pozostaje niespełnialnym marzeniem?
 • Czy sztuka wciąż prowadzić może do radykalnych przekształceń codzienności?
 • Czym są kompetencje artystyczne?
 • Jak promieniują one na inne dziedziny życia?
 • Jakie są możliwe światy sztuki?
 • Jaka jest wartość instytucji podtrzymujących artystyczną autonomię?
 • Czym jest zwrot etnograficzny w sztuce?
 • Czy i na jakich zasadach świat sztuki może skutecznie włączać grupy wykluczone?
 • Co łączy majsterkowiczów z hakerami?
 • Jaką pracę wykonują użytkownicy platform społecznościowych?

Jedną z lektur powracających na wielu seminariach będzie „W stronę leksykonu użytkowania” kanadyjskiego teoretyka Stephena Wrighta, któremu towarzyszyć będą teksty klasyczne (Immanuel Kant, Karl Marks, Friedrich Schiller) oraz pozycje ze współczesnej filozofii, krytyki społecznej i teorii sztuki (Howard Becker, Hakim Bey, Claire Bishop, Yann Moulier Boutang, Peter Bürger, Guy Debord, Hal Foster, Miwon Kwon, Lucy Lippard, Jerzy Ludwiński, Jacques Rancière, McKenzie Wark).

 

Plan seminariów:

13.01.2016 Czytanki #1: O pożytkach płynących z bezużyteczności.

27.01.2016 Czytanki #2: Jak żyć w postartystycznych czasach?

24.02.2016 Czytanki #3: "Inny" w muzeum. Czy świat sztuki może reprezentować wykluczonych?

9.03.2016 Czytanki #4: Zwrot etnograficzny w sztuce.

23.03.2016 Czytanki #5: Klasa, sztuka, kreatywność.

6.04.2016 Czytanki #6: Awangarda i Exodus.

20.04.2016 Czytanki #7: Użytkowanie jako wytwarzanie.

Zobacz także:

Wystawa i inne archiwalne wydarzenia towarzyszące:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
18:30 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Robiąc Użytek”Działania w skali 1:1. Ruch od sztuki do życia i z powrotem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
17:00 W przestrzeni publicznej Powiększenie #7: Muzeum Społeczne Społecznie na Kamionku Dziki parking na rogu ulic Targowej i Skaryszewskiej
Skaryszewska 2, Warszawa
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimPo projekcie „Robiąc użytek” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
16:30 Spotkanie Kontynentalny Dryf: geopolityczna wędrówka po WarszawieSpotkanie z Brianem Holmesem i Claire Pentecost Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Performans Luser StoryMiędzynarodowy Dzień Brudu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
12:00 W przestrzeni publicznej Kontynentalny Dryf: geopolityczna wędrówka po WarszawieSpacer z Brianem Holmesem i Claire Pentecost Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
15:00 Oprowadzanie Niedzielne raportowaniena wystawie „Robiąc użytek” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Oprowadzanie Kontemplacja Inspirowana protokołem Zakonu Trzeciego Ptaka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
19:00 Spotkanie Mecz 3.0 - spotkanie organizacyjne Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Sala na Pańskiej
Pańska 3, Warszawa