Czytanki dla Użytkowników Sztuki #4
Zwrot etnograficzny w sztuce. Jak podążać za tym, co społeczne?

 • Czytanki dla Użytkowników Sztuki #4

  Ilustracja: Krzysztof Pyda

Zespół Wolnego Uniwersytetu Warszawy zaprasza na cykl seminariów, które odnoszą się do wystaw organizowanych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – „Robiąc użytek”, „Po co wojny są na świecie” oraz „Chleb i róże”.

Punktem wyjścia czwartych Czytanek będzie klasyczny tekst Hala Fostera „Artysta jako etnograf”, w którym identyfikuje i krytykuje on powierzchowną fascynację Innym (klasowym czy etnicznym), popularną wśród artystów lat 90-ych. Tekst posłuży za wprowadzenie do dyskusji o etnograficznie nacechowanych działaniach artystycznych, które sięgają w stronę społecznych i geograficznych peryferii. Dyskusja toczyć się będzie wokół konkretnych projektów artystycznych (Alicja Rogalska, Łukasz Skąpski i Łukasz Surowiec), których analiza skupi się na poznawczych i etycznych napięciach powstających na styku sztuki i antropologii. W ten sposób przybliżona zostanie idea konceptualizmu etnograficznego we współczesnej antropologii oraz omówione będą metody artystyczno-etnograficzne, które oferują nowe, unikalne formy opisu rzeczywistości społecznej.

Lekturą na seminarium jest tekst Hala Fostera „Artysta jako etnograf”. Lekturami dodatkowymi są teksty Alicji Rogalskiej „This is not a love song”. Akcja artystyczna z zespołem Broniowianki; rozmowa Łukasza Skąpskiego z Magdą Ujmą „Hand-made Ready-made" oraz jego tekst „O urządzeniach z Broniowa i Ostałówka”.

Teksty zostaną wysłane zainteresowanym wzięciem udziału w seminarium na tydzień przed spotkaniem, w odpowiedzi na maila wysłanego na adres zapisy@artmuseum.pl o tytule Czytanki dla Użytkowników Sztuki. Będą także dostępne w recepcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Waszawie. Spotkanie odbędzie się w audytorium na pierwszym piętrze pawilonu Emilia.

W nawiązaniu do tradycji latających uniwersytetów, Wolny Uniwersytet Warszawy proponuje serię samokształceniowych spotkań dla użytkowników i użytkowniczek sztuki. Czytanki posłużą skompletowaniu pojęciowej skrzynki narzędziowej, która pozwoli na samodzielne majsterkowanie przy zagadnieniach kluczowych dla zrozumienia roli i pozycji sztuki w dzisiejszym świecie.

Czytanki dla Użytkowników Sztuki odnoszą się bezpośrednio do wystaw organizowanych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie („Robiąc użytek”, „Po co wojny są na świecie” oraz „Chleb i róże”), teoretyczną refleksję zakorzeniając w rozmowie o bieżących praktykach kuratorskich i artystycznych.

Cykl siedmiu seminariów będzie poruszał szereg pytań, takich jak:

 • Czym jest wartość użytkowa sztuki?
 • Czy sztuka jest bezużyteczna?
 • Co w takim kontekście oznacza robienie użytku?
 • Czy żyjemy w epoce post-artystycznej?
 • Czy awangardowy sen o fuzji sztuki z życiem pozostaje niespełnialnym marzeniem?
 • Czy sztuka wciąż prowadzić może do radykalnych przekształceń codzienności?
 • Czym są kompetencje artystyczne?
 • Jak promieniują one na inne dziedziny życia?
 • Jakie są możliwe światy sztuki?
 • Jaka jest wartość instytucji podtrzymujących artystyczną autonomię?
 • Czym jest zwrot etnograficzny w sztuce?
 • Czy i na jakich zasadach świat sztuki może skutecznie włączać grupy wykluczone?
 • Co łączy majsterkowiczów z hakerami?
 • Jaką pracę wykonują użytkownicy platform społecznościowych?

Jedną z lektur powracających na wielu seminariach będzie „W stronę leksykonu użytkowania” kanadyjskiego teoretyka Stephena Wrighta, któremu towarzyszyć będą teksty klasyczne (Immanuel Kant, Karl Marks, Friedrich Schiller) oraz pozycje ze współczesnej filozofii, krytyki społecznej i teorii sztuki (Howard Becker, Hakim Bey, Claire Bishop, Yann Moulier Boutang, Peter Bürger, Guy Debord, Hal Foster, Miwon Kwon, Lucy Lippard, Jerzy Ludwiński, Jacques Rancière, McKenzie Wark).

 

Plan seminariów:

13.01.2016 Czytanki #1: O pożytkach płynących z bezużyteczności.

27.01.2016 Czytanki #2: Jak żyć w postartystycznych czasach?

24.02.2016 Czytanki #3: "Inny" w muzeum. Czy świat sztuki może reprezentować wykluczonych?

9.03.2016 Czytanki #4: Zwrot etnograficzny w sztuce.

23.03.2016 Czytanki #5: Klasa, sztuka, kreatywność.

6.04.2016 Czytanki #6: Awangarda i Exodus.

20.04.2016 Czytanki #7: Użytkowanie jako wytwarzanie.

Zobacz także:

Wystawa i inne archiwalne wydarzenia towarzyszące:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie Po wystawie „Po co wojny są na świecie” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimPo wystawie „Po co wojny są na świecie” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
17:00 Wykład Art Brut LiveSpotkanie z Mario del Curto Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie Po wystawie „Po co wojny są na świecie” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
19:30 Film Dyskusyjny Klub Filmowy #5Marwencol Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Spotkanie MdM, czyli Materna do MachcińskiegoSpotkanie z artystą Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimPo wystawie „Po co wojny są na świecie” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie Po wystawie „Po co wojny są na świecie” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie ze „Zwierciadłem"Po wystawie „Po co wojny są na świecie” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa