Czy żyjemy w postartystycznych czasach?
Konwent użytkologiczny

  • Czy żyjemy w postartystycznych czasach?

    Muzeum 3.0, ilustracja Krzysztofa Pydy

Program „Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej” koncentruje się na wzajemnym przenikaniu się sztuki i innych sfer życia oraz poszukiwaniu „współczynnika sztuki” z dala od muzeów i galerii. Kwestia kompetencji osób parających się „sztuką poza sztuką” staje się niezwykle istotna w świecie, w którym na nowo definiowane są powinności jednostki wobec wspólnoty i pojawiają się naglące globalne wyzwania.

„Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej” wpisuje się w szerszą debatę na temat wartości użytkowej sztuki, manifestującą się w postaci takich inicjatyw, jak: archiwum Arte Útil zainicjowane przez Tanię Bruguerę we współpracy z Queens Museum w Nowym Jorku i Van Abbemuseum w Eindhoven, działalność Grizedale Arts w Coniston oraz mima w Middlesbrough, wystawa Really Useful Knowledge przygotowana przez kolektyw WHW dla Reina Sofia w Madrycie, międzynarodowy program badawczy The Uses of Art realizowany w ramach muzealnej sieci L’Internationale, książka „W stronę leksykonu użytkowania” Stephena Wrighta (jedna z podstawowych lektur towarzysząca wystawie „Robiąc użytek”), czy też takie wydarzenia jak przyznanie nagrody Turnera w Wielkiej Brytanii pracowni architektonicznej Assemble.

Wspólnie z grupą zaproszonych gości zastanowimy się czy robienie użytku z kompetencji artystycznych należy utożsamiać ze sztuką społecznie użyteczną. Zadamy sobie pytanie o to, czy skuteczność sztuki można mierzyć za pomocą zwyczajowych kryteriów polityki, ekonomii czy pracy społecznej. Czy robienie użytku ze sztuki jest równoznaczne z jej instrumentalizacją? Czy i jaki robić użytek z muzeum w XXI wieku, w świecie który na naszych oczach podlega drastycznej rekonfiguracji? A także czy przemiany kulturowe oraz globalne polityczno-ekonomiczne turbulencje pociągną za sobą demontaż gmachów pojęciowych, na których osadzono XIX-wieczny model muzeum, jakiemu świat sztuki tak długo pozostawał wierny?

W sesji wezmą udział: Stephen Wright (pisarz i teoretyk, „shadow curator” wystawy „Robiąc użytek”), Ivet Curlin (członkini chorwackiego kolektywu kuratorskiego WHW, który przygotował w 2014 roku wystawę Really Useful Knowledge), Alistair Hudson (dyrektor Middlesbrough Institute of Modern Art, którego program oparty jest na koncepcji Użytecznego Muzeum), Marianne Zamecznik i Charlotte Bik Bandlien (założycielki Institutt for Bruk/ Departamentu Użytkologii na Narodowej Akademii Sztuki w Oslo) oraz kuratorzy wystawy „Robiąc użytek” Sebastian Cichocki i Kuba Szreder.

Podczas Konwentu odbędzie się również premiera publikacji „What’s the Use”, antologii dotyczącej wartości użytkowej sztuki, wydanej przez Van Abbemuseum (2016). 

Zobacz także:

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: