Czy (nie) współpraca jest możliwa?
dyskusja w SDK Słonecznik

  • Grafika promująca wydarzenie.

    Grafika: Kaja Kusztra

Zapraszamy 6 grudnia na dyskusję Czy (nie) współpraca jest możliwa? poświęconą kwestii bojkotu kultury rosyjskiej. Rozmowę z udziałem z udziałem Viry Baldyniuka, Alberta Jawłowskiego i Jakuba Majmurka poprowadzi Anna Łazar.

Od momentu rozpoczęcia pełnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę kultura stała się jedną z linii frontu. W odpowiedzi na brutalny atak, znaczna większość Polskiego świata kultury zgodnie zaangażowała się we wspieranie ukraińskich osób artystycznych i instytucji oraz wzmacnianie widzialności ukraińskich doświadczeń, perspektyw i narracji.

Jednocześnie, w kwestii statusu kultury rosyjskiej oraz współpracy z artyst(k)ami, muzeami, galeriami czy organizacjami z rosji nie ma w Polsce zgody. W publicznych dyskusjach wyrażane są różnorodne pozycje i stanowiska: od nawoływania do całkowitego bojkotu kultury rosyjskiej, przez propozycje jej krytycznej lektury po zachęty do wspierania i współpracowania z wybranymi osobami, inicjatywami i organizacjami.

W trakcie dyskusji “Czy (nie) współpraca jest możliwa?” zastanowimy się nad tym jak dyskusja o bojkocie kultury rosyjskiej wygląda w Polsce dzisiaj, po niemal dwóch latach od rozpoczęcia pełnej inwazji. Wspólnie z zaproszonymi gościniami i gośćmi porozmawiamy o roli kultury, odpowiedzialności, dyplomacji kulturalnej i (nie)możliwości dialogu.

W dyskusji, którą poprowadzi Anna Łazar, udział wezmą Vira Baldyniuk, Albert Jawłowski i Jakub Majmurek. Dyskusja odbędzie się w języku polskim.
 

Vira Baldyniuk – dziennikarka, redaktorką działu Ukraina czasopisma Dwutygodnik. Doktorka filologii, kuratorka programów edukacyjnych. Laureatką nagrody „Women in Arts” przyznawanej przez Instytut Ukraiński i UN Women Ukraine (2021). Jest redaktorką naczelną ukraińskiego magazynu o kulturze i sztuce Korydor.

Albert Jawłowski – badacz terenowy, pracownik Katedry Metod Badania Kultury ISNS UW. Autor artykułów naukowych i książek popularyzatorskich m.in. "Milczący lama. Buriacja na pograniczu światów" (Czarne 2016), "Miasto biesów. Czekając na powrót cara" (Czarne 2020). Autor tekstów publicystycznych o współczesnej Rosji i Ukrainie (m.in. dla OKO.press, Nowej Europy Wschodniej, Przekroju, Polityki.)

Anna Łazar – kuratorka programu międzynarodowej współpracy artystycznej Wolne Słowo w ramach Gdańsk Miasto Literatury, autorka tekstów, tłumaczka (m.in. Ilya Kaminsky “Republika Głuchych”, wyd. Warsztaty Kultury w Lublinie 2023, Oksana Zabużko “Planeta Piołun”, wyd. Agora, 2022, “Dlaczego w sztuce ukraińskiej są wielkie artystki”, wyd. Fundacja Katarzyny Kozyry 2020), redaktora książki o sztuce Aleksandry Kubiak “Zrobię serce,” wyd. BWA Zielona Góra, 2022. Pracowała w dziedzinie dyplomacji publicznej w MSZ jako wicedyrektorka i p.o. dyrektora w Instytutach Polskich w Kijowie (2008-2014) i w Sankt-Petersburgu (2015-2018) oraz jako kuratorka w Muzeum Sztuki w Łodzi (2021-2022).

Jakub Majmurek – publicysta, komentator polityczny, krytyk filmowy. Związany ze środowiskiem Krytyki Politycznej. Publikuje regularnie w Newsweek.pl, Wirtualnej Polsce, Tygodniku Powszechnym, Kinie.

Дискусія: Чи можлива (не)співпраця?

6 грудня, 18:00
SDK Słonecznik
Панська 3, Варшава

Відколи почалось повномасштабне російське вторгнення в Україну, культура стала однією з ліній фронту. У відповідь на жорстоку атаку переважна більшість польського культурного світу (середовища?) одночасно взяла на себе зобов'язання підтримувати українських митців/мисткині та мистецькі інституції, а також посилювати видимість українського досвіду, перспектив та наративів.

Водночас у Польщі немає консенсусу щодо статусу російської культури та співпраці з митцями, музеями, галереями чи організаціями з Росії. У публічних дискусіях висловлюються найрізноманітніші позиції: від закликів до повного бойкоту російської культури до пропозицій її критичного прочитання і заохочення до підтримки та співпраці з окремими особами, ініціативами та організаціями.

Під час дискусії "Чи можлива (не)співпраця?" ми розглянемо, як тема бойкоту російської культури виглядає в Польщі сьогодні, майже через два роки після початку повномасштабного вторгнення. Разом із запрошеними гостями та спікерками поговоримо про роль культури, відповідальність, культурну дипломатію та (не)можливість діалогу.

????Дискусію модеруватиме Анна Лазар, а в ній візьмуть участь Віра Балдинюк, Альберт Явловський та Якуб Маймурек. Дискусія відбудеться польською мовою.

Bіра Балдинюк – редакторка відділу Україна польського видання Dwutygodnik. Критикиня, кандидатка філологічних наук, кураторка освітніх програм. Лауреатка нагороди Women in Arts, заснованого Українським Інститутом та UN Women Ukraine (2021). Головна редакторка видання про культуру "Коридор".

Альберт Явловський – польовий дослідник, співробітник Відділу методів культурних досліджень ISNS Варшавського Університету. Автор наукових статей та популяризаторських книг, серед яких "Мовчазна лама. Бурятія на пограниччі світів" (Чарне 2016), "Місто біїв. В очікуванні повернення царя" (Чарне 2020). Автор журналістських текстів про сучасну Росію та Україну (для OKO.press, Nowa Europa Wschodnia, Przekrój, Polityka та інші).

Анна Лазар – кураторка програми міжнародної мистецької співпраці "Вільне слово" в рамках Гданського міста літератури, авторка текстів, перекладачка (серед інших Ілля Камінський “Республіка глухих”, видавництво Warsztaty Kultury в Любліні 2023, Оксана Забужко “Планета Піон”, видавництво Agora, 2022, “Dlaczego w sztuce ukraińskiej są wielkie artystki”, видавництво Katarzyna Kozyra Foundation 2020), редакторка книги про мистецтво Олександри Куб'як "Зроблю серце", вид. BWA Zielona Góra, 2022. Працювала у сфері публічної дипломатії в Міністерстві закордонних справ як заступниця директора та в.о. директора Польських інститутів у Києві (2008-2014) та Санкт-Петербурзі (2015-2018), а також як кураторка Музею мистецтв у Лодзі (2021-2022).

Якуб Маймурек – публіцист, політичний коментатор, кінокритик. Пов'язаний з колом Krytyka Polityczna. Регулярно публікується у Newsweek.pl, Wirtualna Polska, Tygodnik Powszechny, Kino.
 

Inne wydarzenia z tego cyklu: