Czy każda rzecz jest produktem
WARSZAWA W BUDOWIE 1

Zapraszamy na finalną sesję organizowaną w ramach programu „Warszawa w budowie”. Poświęcona jest ona zawiłym relacjom pomiędzy wzornictwem przemysłowym a sztuką, z uwzględnieniem praktyk destrukcyjnych, wymierzonych w funkcjonalność i tradycyjne pojmowanie roli projektanta.

Użyteczność wpisana w produkcję dizajnerską przemawiają do wyobraźni wielu artystów, zwłaszcza tych, którzy podejmują w swojej sztuce refleksję społeczną. Jednocześnie sztuka mocno wpływa na charakter projektowania, zarówno na jego strategie promocyjne i dystrybucję (np. prezentacja niskonakładowych edycji w galeriach), jak i konceptualizację praktyki dizajnerskiej (tendencja do projektowania „bezproduktowego”, sabotaż funkcjonalności, nawiązania do konceptualizmu, minimalizmu, pop-artu etc.). Od kilku dekad światy te przenikają się, oddziaływauja na siebie, przez co wytyczenie dyscyplinarnych granic jest coraz trudniejsze. Symptomatycznym tego przykładem jest prezentowana w ramach wystawy „Warszawa w budowie” praca słoweńskiego artysty Tobiasa Putriha „Czwarty dar” - złożona z kilkuset drewnianych modułów rzeźba, która może być przearanżowywana przez publiczność. Putrih odnosi się m.in. do badań prowadzonych w pracowni Rodczenki i Stiepanowej, przypominając postulowaną niejednokrotnie w XX wieku harmonijną fuzję dizajnu, sztuki i architektury.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: