Czasy skończone, historii już nie ma
Politozy sztuki współczesnej

Zapraszamy na ostatni wykład z cyklu prof. Andrzeja Turowskiego „Politozy sztuki współczesnej”. Cykl wykładów kończy refleksja zarówno nad archeologią “innych” modernizmów, jak i nad końcem modernistycznych mitów; podsumowanie innej historii awangardy, innej historii nowoczesności, a także innej historii sztuki- która kończy się wraz z Zagładą, a zaczyna traumą przedstawiania nieprzedstawialnego. Pamięć, ślad i brak stanowić będą kluczowe wątki wykładu.