Cykl „Studia o niepełnosprawności: badania, opór, zmiana”

  • Edukatorka stoi na przeciwko siedzącej grupy osób w przestrzeni wystawowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprasza na cykl seminariów „Studia o niepełnosprawności: badania, opór, zmiana”. Seminaria będą odbywać się od października do kwietnia w systemie hybrydowym: online i przy ulicy Pańskiej 3.

Seminaria to cykliczne spotkania, w ramach których omawiamy tematy związane z niepełnosprawnością. Jest to zagadnienie, które dotyka wielu sfer życia i dotyczy nas wszystkich. Ma również wymiar polityczny, obywatelski, kontrkulturowy i artystyczny. Każde seminarium jest poświęcone innemu tematowi. Prowadzą je zaproszone badaczki i aktywistki z niepełnosprawnościami lub z kręgu osób sojuszniczych. Punktem wyjścia do dyskusji będą wybrane teksty lub wypowiedzi.

Pierwsze seminarium odbędzie się 10 października.

Kuratorki cyklu: Natalia Pamuła i Magda Szarota

Program seminariów:

14/11 Czy transformacja 1989 miała miejsce? Przepisywanie historii z perspektywy niepełnosprawności

Prowadzi Natalia Pamuła.

12/12 Niepełnosprawność i płeć

Prowadzą: Kamila Albin, Agnieszka Król

9/01 Kino, technologia i niepełnosprawność

Prowadzi Magda Zdrodowska

13/02 Seksualność i niepełnosprawność

Prowadzi Milena Trojanowska 

13/03 Nowe sojusze: o prawach zwierząt i osób z niepełnosprawnościami

Prowadzi Katarzyna Bierzanowska

 


Natalia Pamuła: badaczka i sojuszniczka osób z niepełnosprawnościami, pracowniczka Ośrodka Studiów Amerykańskich na UW, absolwentka SUNY Buffalo (USA). Specjalizuje się w kulturoznawczych studiach o niepełnosprawności. Autorka wielu tekstów na temat niepełnosprawności w polskiej kulturze i literaturze. Pracuje nad książką na temat niepełnosprawności w kulturze polskiej po roku 1989. Członkini kolektywu „Art. 6”.

Magda Szarota: badaczka studiów o niepełnosprawności, aktywistka na rzecz praw człowieka i fotografka. Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy Polskiej Akademii Nauk oraz Lancaster University (UK). Stypendystka m.in. Uniwersytetu Yale i Fundacji Kościuszkowskiej. Współzałożycielka pierwszego w Polsce stowarzyszenia kobiet z niepełnosprawnościami (2004 r.). Współtworzy Humanity in Action Polska, nagradzaną organizację pozarządową, która jako jedna z pierwszych w Polsce podjęła temat niepełnosprawności w kontekście aktywizmu na rzecz praw człowieka. Członkini komitetu sterującego Feminist Alliance for Rights/Center for Women’s Global Leadership przy Uniwersytecie Rutgers’a. Współautorka pierwszego alternatywnego raportu dla ONZ na temat sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami w Polsce oraz członkini delegacji organizacji pozarządowych na posiedzeniu Komitetu ONZ w sprawie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w 2018 roku. Członkini kolektywu „Artykuł 6”. Autorka i współautorka artykułów, raportów oraz książek dotyczących niepełnosprawności, aktywizmu, praw człowieka.

Język: polski. Osoby, które chciałyby skorzystać z tłumaczenia na PJM prosimy o wcześniejszą informację.

Seminaria odbywają się w ramach projektu „Kultura bez barier"


 

Zobacz także: