Ćwiczenia z kreatywności
Wernisaż wystawy

  • Ćwiczenia z kreatywności
    Miklós Erdély, Dóra Maurer, Ćwiczenia z kreatywności, 1975-77, fot. Tamás Papp, dzięki uprzejmości spadkobierców Miklósa Erdély'ego, Dóry Maurer i Fundacji Miklósa Erdély’ego

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wernisaż wystawy “Ćwiczenia z kreatywności. Przestrzenie emancypacyjnej edukacji”.

Prezentując alternatywne metody edukacji artystycznej w kontekście pedagogiki krytycznej i emancypacyjnej, wystawa definiuje kreatywność jako formę działania, które jest wcielane w życie, gdy sieć relacji i ról otaczających jednostkę zostaje zerwana. Nie jest to cecha ani umiejętność, którą można rozwinąć, ale międzyludzka forma działania, która umożliwia krytyczne, wspólnotowe uczenie się. Nie oznacza biernego przyswajania informacji, ale (inter)aktywne kształtowanie osobowości i relacji interpersonalnych oraz upodmiotowienie grup i jednostek, tak, by mogły stać się krytycznymi i odpowiedzialnymi aktorami społecznymi.

Architektura wystawy zaprojektowana przez Tamása Kaszása nawiązuje do „Poipoidromu” Roberta Filliou i Joachima Pfeufera, instalacji architektonicznej, która w swojej przestrzeni odzwierciedlała kolejne etapy procesu twórczego. Jedno z jej pomieszczeń, gabinet Poipoi, gromadził odniesienia kulturowe, które miały za zadanie wzbogacać dalszy proces twórczy. Wystawa, będąca sama w sobie gabinetem Poipoi, również traktuje działania edukacyjne artystów i architektów jako źródło inspiracji, oferując publiczności możliwość wypróbowania ich podczas warsztatów organizowanych przez muzealnych edukatorów.

Wystawa jest kontynuacją projektu, który był wcześniej pokazywany w Galerie für Zeitgenössische Kunst w Lipsku (2014) i w tranzit.hu w Budapeszcie (2015).


 

Zobacz także: