Collaboration or Improvisation: A Fine Line?

  • Collaboration or Improvisation: A Fine Line?

    Babette Mangolte, Yvonne Rainer "Boxes", 1973 Dzięki uprzejmości Babette Mangolte i Galerii Broadway 1602, New York

W wykładzie towarzyszącym wystawie „Wspólnicy. Fotograf i artysta około roku 1970”, Babette Mangolte, fotografka i reżyserka filmowa opowie o swoim doświadczeniu współpracy z artystami (Yvonne Rainer, Lucindą Childs, Trishą Brown i Richardem Foremanem) tworzącymi choreografie, teatr i performans w latach 70. w Nowym Jorku.

Ogromną rolę dla tych artystów, wychowanych na ideach Johna Cage'a i rozwijających jego metodę improwizacji odgrywała współpraca. Mangolte dokumentowała ich działania, posługując się w bardzo świadomy sposób medium fotografii i filmu tak, żeby oddać nowatorski język tych choreografii i performansów.

Szczególnie istotna była dla fotografki relacja z choreografką, artystką i reżyserką Yvonne Rainer - Mangolte nie tylko dokumentowała jej spektakle, ale także odegrała ważną rolę w przejściu Rainer od choreografii do medium filmowego. Relacja była dwustronna: Rainer występowała w pierwszych wyreżyserowanych przez Mangolte filmach, wykorzystujących metodę improwizacji.

Wykład poświęcony będzie temu, jak kształtowały się te współprace i co było przedmiotem wymiany między artystami.

Babette Mangolte ukończyła studia operatorskie w szkole filmowej w Paryżu. W latach 1968-1970 była asystentką operatora kamery w filmach Marcela Hanouna. W 1970 roku przyjechała do Nowego Jorku, gdzie odkryła niezwykle żywą scenę tańca i teatru awangardowego. Dokumentowała przełomowe performanse i spektakle artystów m.in. Yvonne Rainer, Trishy Brown, Roberta Whitmana, Roberta Morrisa, Richarda Foremana. Operatorka kamery w filmach Chantal Akerman, Yvonne Rainer (Lives of Performers, 1972; Film About a Woman Who..., 1973). Reżyserka filmów m.in.: What Maisie Knew (1975), The Camera: Je or La Camera: I (1977), The Sky on Location (1982), Four Pieces by Morris (1993), Les Modèles de Pickpocket (2003). Tworzy prace i instalacje, w których punktem wyjścia jest jej archiwum i doświadczenie pracy z innymi artystami.

Zobacz także:

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: