„Ceremonia”. Pokaz filmu i wykład Phila Collinsa
Показ фільму «Церемонія» та розмова з Філом Коллінзом

  • \

    Fotos z filmu "Ceremonia" Phila Collinsa.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Warszawy zapraszają na spotkanie „Powrót komunizmu do domu”, w ramach którego odbędzie się pokaz filmu „Ceremonia” (2017) i wykład Phila Collinsa.

[Текст українською мовою нижче]

Film dokumentalny pokazujący podróż pomnika Fryderyka Engelsa (wzniesionego w 1970 roku) z ukraińskiej wioski – usuniętego z przestrzeni publicznej w ramach procesu „dekomunizacji” – do Manchesteru, gdzie zainstalowano go na stałe w centrum miasta. Engels mieszkał w Manchesterze przez ponad dwadzieścia lat, a doświadczenia z pierwszego pobytu w mieście (1842–44) zainspirowały jego słynny traktat Położenie klasy robotniczej w Anglii (1845). Relację z podróży połączono z nagraniami z dnia uroczystego odsłonięcia pomnika w lipcu 2017 roku oraz z historiami dzisiejszych proletariuszy, z którymi reżyser rozmawiał na przestrzeni roku. Projekt wywołał serię debat o spuściźnie po Engelsie oraz o adekwatności myśli komunistycznej w epoce po Brexicie w Europie i na całym świecie.

Kuratorzy programu publicznego:

Wasyl Czerepanyn (Centrum Badań nad Kulturą Wizualną) i Szymon Maliborski (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie).

***

Музей сучасного мистецтва у Варшаві та Музей Варшави запрошують на зустріч «Повернення комунізму до дому», яка включатиме показ фільму «Церемонія» (2017) та лекцію Філа Коллінза.

Фільм документує подорож створеної 1970 року скульптури Фрідріха Енґельса з українського села, де її усунули з публічного простору в процесі «декомунізації», до Манчестера, де її встановили на одній із центральних площ як постійний пам’ятник. Енґельс жив у Манчестері більше 20 років і досвід його першого перебування у місті (1842–1844 рр.) став основою для його відомого трактату «Становище робітничого класу в Англії». Щоденник подорожі поєднується з матеріалами із дня інавгурації пам’ятника у липні 2017 року під час масштабної події, а також з історіями сучасних робітників, яких Коллінз зустрічав протягом року. Художній жест перенесення скульптури запустив серію дискусій щодо спадщини Енґельса та актуальності комуністичної думки в Європі після Брекзиту та за її межами.        

Куратори

Василь Черепанин (Центр візуальної культури, Київ) та Шимон Маліборський (Музей сучасного мистецтва у Варшаві).

Inne wydarzenia z tego cyklu: