Zielony Bronx. Miejskie Zielone Szlaki jako oddolne inicjatywy partnerskie
Wykład Joan Byron i Artura Jerzego Filipa

  • Zielony Bronx. Miejskie Zielone Szlaki jako oddolne inicjatywy partnerskie

    Joan Byron

Nowy Jork jest jednym z najgwałtowniej zmieniających się miast świata. Chociaż sam Manhattan osiągnął już swoją słynną urbanistyczną formę w XX wieku, to jednak cały obszar miasta stale podlega przeobrażeniom.

Przykładowo dzielnica Bronx, która od lat 70. powszechnie uznawana jest za symbol upadku miasta i za czarne getto, zmienia się obecnie nie do poznania. Bronx staje się dzisiaj coraz bardziej... zielony! Co więcej, kluczową rolę w tej przemianie odgrywają oddolne, obywatelskie inicjatywy.

Jednym z najbardziej reprezentatywnych dla odrodzenia Bronxu projektów jest Zielony Szlak Rzeki Bronx. Ta koncepcja rewitalizacji Rzeki Bronx i stworzenia trzynastokilometrowego parkowego ciągu wzdłuż rzeki została zainicjowana przez lokalnych aktywistów i jest obecnie rozwijana przez organizację Bronx River Alliance – niezwykłe partnerstwo lokalnych oddolnych organizacji i biur miejskich. Projekt jest wspierany przez nowojorską instytucję akademicką Pratt Center for Community Development.

Nasz gość specjalny, Joan Byron, urbanistka pracująca dla Pratt Center, zaangażowana jest w prace na rzecz kilku projektów w dzielnicy Bronx, między innymi w rozwój Zielonego Szlaku. Podczas spotkania opowie o tych projektach i podzieli się swoimi praktycznymi doświadczeniami.
 

Joan Byron jest architektką i urbanistką kierującą w Pratt Center badaniami i pracą na rzecz wzmacniania społecznej, ekonomicznej i środowiskowej sprawiedliwości w mieście Nowy Jork. Do jej ostatnich działań należą: projekty usuwania skutków zniszczeń huraganu Sandy, wspieranie koalicji na rzecz parku Flushing Meadows Corona, działania na rzecz rozwoju komunikacji publicznej, wsparcie partnerstwa Bronx River Alliance, oraz kampania mająca na celu zastąpienie 2-kilometrowego odcinka trasy szybkiego ruchu Sheridan zabudową mieszkaniową i otwartymi terenami publicznymi.

Artur Jerzy Filip jest architektem i urbanistą zaangażowanym w działania społeczne na rzecz projektów obywatelskich, takich jak Kwartał Muzyczny czy Warszawska Droga Kultury na Skarpie. Drugi z tych projektów rozwijał w ramach stypendiów przyznanych przez Miasto st. Warszawa (2012, 2013) oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011). Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską, w ramach której bada amerykańskie przykłady oddolnie inicjowanych partnerstw na rzecz realizacji wielkoprzestrzennych założeń urbanistycznych.

 

To organizacja założona przez pracowników uniwersytetu Pratt Institute w 1963 roku, jest najstarszym amerykańskim instytutem uniwersyteckim wspierającym działania oddolne na rzecz planowania. Przez 50 lat Pratt Center działało partnersko z organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami i decydentami na rzecz bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego miasta Nowy Jork.
 

Zobacz także: