Bogna Świątkowska
oprowadza w języku polskim po wystawie

  • Bogna Świątkowska
    Fot. Piotr Litwic. Dzięki uprzejmości Fundacji APH

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Fundacja Artystyczna Podróż Hestii zapraszają do Muzeum nad Wisłą na oprowadzanie po wystawie 18. konkursu Artystyczna Podróż Hestii.

Po wystawie oprowadzi Bogna Świątkowska, prezeska Fundacji Bęc Zmiana i jurorka konkursu Artystyczna Podróż Hestii.

Zobacz także:

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: