Badanie ruchu protestu STOP ACTA
Nowe ruchy społeczne

  • Badanie ruchu protestu STOP ACTA

    fot. tangi_bertin; CC BY 2.0

Muzeum i Zespół Analizy Ruchów Społecznych (ZARS) zapraszają na ostatnie przed wakacjami seminarium, które podsumowuje tegoroczne badanie ruchu protestu STOP ACTA. Czy i w jaki sposób, w przypadku ruchu protestu STOP ACTA, pojawił się czynnik sprawczy społecznej zmiany? Czy zmiana społeczna może wyprzedzać zmianę polityczną?

Wprowadzenie do dyskusji złoży się z dwóch prezentacji. W części pierwszej Krzysztof Krejtz, kierownik Laboratorium Interaktywnych Technologii Ośrodka Przetwarzania Informacji po raz pierwszy udostępni i skomentuje wyniki dwóch sondaży rejestrujących zaangażowanie internautów w dyskusję i protesty STOP ACTA.

W ramach spotkania również premiera filmowej dokumentacji badania „ACTAwiści 2012”, które ZARS zrealizował metodą interwencji socjologicznej we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności w lutym i marcu b.r. W badaniu uczestniczyli lokalni liderzy protestów z Białegostoku, Bolesławca, Katowic, Krakowa, Lublina, Siedlec, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Przyjmując w punkcie wyjścia hipotezę ruchu społecznego, która równie dobrze może zostać w badaniu potwierdzona co sfalsyfikowana, Zespół Analizy Ruchów Społecznych, przyjął założenie, że ruch protestu STOP ACTA może być czynnikiem długofalowego procesu zmian w Polsce. W ten sposób nicią przewodnią najbliższego seminarium stanie się pytanie o to jak zmiana społeczna może wyprzedzać zmianę polityczną?

Zobacz także: