Architektura+
Warsztaty architektoniczne

Dzisiejsze miasta to splot różnorakich procesów rozwijających się wspólnie, ale w innym tempie. Prędkość rozwoju i wzrost kompleksowości nierównomiernie współdziałających systemów organizacyjnych powoduje tarcia i doprowadza do wypadków, których coraz częściej nie da się przewidzieć. Narodzenie się w ostatnich latach internetowych portali społecznościowych pokazuje jak dalece zmienił się kształt i sposób działania przestrzeni publicznej.

W związku z tym pojawia się konieczność wypracowywania nowych metod, mających na celu oswojenie chaotycznego rozwoju przestrzeni zurbanizowanych, ale też potrzeba wdrożenia systemów edukacyjnych, umożliwiających ludziom szybsze przystosowywanie się do zmian.

Głównym celem warsztatów jest zaproponowanie otwartego, dynamicznego modelu wymiany wiedzy i doświadczeń między dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zaangażowanie w proces różnych grup wiekowych ma na celu uwidocznienie konieczności komunikacji i współpracy międzypokoleniowej przy tworzeniu innowacji. Chcielibyśmy wykorzystać przestrzeń Muzeum, aby zainicjować proces twórczy oparty na kreatywności i dążeniu ludzi do poznawania i przetwarzania swojego najbliższego otoczenia.

HARMONOGRAM WYDARZEŃ:

1. Faza pierwsza: zajęcia z dziećmi (8:00-12:00)

Piętnastoosobowa grupa dzieci z Fundacji św. Jana (w przedziale wiekowym od 8 do 12 lat) pod opieką pedagoga/ów zostanie zaproszona do przestrzeni Muzeum w tymczasowej siedzibie przy ulicy Pańskiej 3 w Warszawie. W ramach inauguracji, jak również w celu wprowadzenia odpowiedniej atmosfery, odbędzie się krótki (ok. półgodzinny), interaktywny performance fortepianowy.

Po wstępie (ok. 9:00), uczestnikom zostanie wyświetlona prezentacje multimedialna przedstawiająca kolorowe zdjęcia zwierząt zamieszkujących najróżniejsze ekosystemy świata. Slajdy zostaną pokazane na dużym ekranie zbudowanym z piętnastu połączonych monitorów LCD, tworzących na ścianie świetlisty prostokąt. Każde dziecko będzie mogło wybrać dowolne zwierzę w zależności od własnych upodobań. Obrazy zostaną wydrukowane i wręczone uczestnikom. Liczba wybranych zdjęć nie jest ograniczona (każdy uczestnik może wybrać więcej niż jedno zdjęcie). Następnie, korzystając z dostępnych materiałów-narzędzi (taśm klejących o różnym stopniu przezroczystości, papieru i kalki oraz kolorowych flamastrów), dzieci zaczną modelować i kolorować swój typ (np. tropikalną rybę, tukana lub tygrysa). W międzyczasie, na papierowych płachtach (biały papier z roli) rozrzuconych na podłodze, każdy uczestnik może rysować i zaznaczać swoją obecność – swoje terytorium. Ograniczenie różnorodności materiałów do kilku podstawowych narzędzi pozwoli uzyskać czytelne i spójne efekty.

Kolejnym zadaniem (ok. 11:00) będzie pogrupowanie i wstępna klasyfikacja powstałych modeli na zasadzie wolnych skojarzeń, sympatii itp. W tym czasie dzieci będą mogły opisywać efekty swojej pracy. Zamierzonym efektem byłoby powstanie od kilku do kilkunastu grup modeli.

Po godzinie 12:00 grupa dzieci zostanie oprowadzona po wystawie „Projektowanie”, poświęconej szeroko pojętemu zagadnieniu projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, miasto). Dzieci mogą zostać w Muzeum do końca dnia – swobodnie partycypować w wydarzeniach.


2. Faza druga: warsztaty dla studentów architektury, „laboratorium” (12:00-19:00)

Do uczestnictwa w drugiej fazie projektu zaproszeni zostaną studenci (ok. 15 osób) rozpoczynający drugi rok Wydziału Architektury na Politechnice Warszawskiej. Studenci zbierają się w czasie dyskusji z dziećmi. Przyglądają się, słuchają, oswajają przestrzeń i sytuację.

O godzinie 12:00 dostają pierwsze zadanie. Muszą podzielić się na grupy. Każda grupa bierze odpowiedzialność za jeden z zestawów modeli. Pierwszy etap, część analityczna tzw. „laboratorium”, polega na rozdzieleniu (wewnątrz każdej z grup) zastanych kompilacji na pojedyncze obiekty. Studenci „badają” modele: w zaaranżowanym obok małym studiu fotograficznym każdy pojedynczy model zostanie sfotografowany, a pomoże w tym asystujący fotograf studyjny, profesjonalista. Aparat fotograficzny posłuży jako narzędzie. Pojęcia kluczowe to: efekt przestrzenny, typologia, skala architektoniczna. Zastanym, wstępnie nacechowanym obiektom zostaną wówczas nadane właściwości stricte architektoniczne. Powstaną „budynki”. W międzyczasie multimedialny ekran będzie uzupełniany zdjęciami modeli zestawionymi w pary ze zdjęciami zwierząt (do obsługi ekranów zaangażowana zostanie dodatkowa osoba odpowiedzialna za prezentację – informatyk). W przeciwieństwie do fazy pierwszej, opierającej się na zabawie, faza druga jest konkretna: studenci powinni komunikować się w grupach – dyskutować, argumentować i negocjować podjęte decyzje. Po wstępnej analizie i rozpoznaniu modele wracają do konfiguracji ustalonej w fazie pierwszej.

Około godziny 14:00 studenci dostaną drugie zadanie. W obrębie wybranych przez siebie grup będą musieli ustalić charakter i własności każdego z modeli, a następnie połączyć je za pomocą cienkiego, elastycznego i przezroczystego kabla. Linearne elementy określą zależności pomiędzy poszczególnymi obiektami – stworzą sieć. Każda grupa stworzy własną kompozycję, która, sfotografowana, uzupełni prezentację multimedialną. Kluczowe pojęcia to: fragment przestrzeni miejskiej, wielofunkcyjna struktura przestrzenna, przestrzeń publiczna.

Ostatnim zadaniem jest logiczne, systematyczne połączenie powstałych struktur w jedną całość („miasto”). Uczestnicy usytuują modele na specjalnie w tym celu przygotowanym stole – na jasnej, gęsto sperforowanej płycie ze sklejki (płaszczyzna - punkty - układ współrzędnych). Modele zostaną zamocowane na cienkich stalowych drutach o różnej wysokości.

Faza druga powinna być mobilizująca, studenci muszą podejmować szybko i sprawnie racjonalne decyzje.


3. Faza trzecia: debata publiczna z udziałem ekspertów (19:00-21:00)

W fazie trzeciej odbędzie się otwarta dyskusja panelowa. Weźmie w niej udział około siedmiu osób oraz moderator. Powinny to być osoby doświadczone, zajmujące się strategiami rozwoju i organizacją, teorią komunikacji i nowych mediów, socjologią przestrzeni i miasta, animacją kultury, teorią i praktyką architektoniczną. W dyskusji uczestniczyć będzie również przedstawiciel Muzeum.

Prezentacja, która powstanie w trakcie warsztatów, będzie towarzyszyć debacie jako punkt odniesienia. Złożą się na nią wyświetlane naprzemiennie na poszczególnych ekranach zestawy zdjęć zwierząt i wykonanych na ich podstawie modeli oraz pojawiające się na całości zdjęcia poszczególnych grup modeli-struktur.

Tematem dyskusji będą implikacje praktyczne proponowanego modelu edukacyjnego oraz powiązane z nimi zagadnienia teoretyczne. Oczekujemy, że zaproszeni goście nie będą jedynie biernymi obserwatorami i komentatorami warsztatów, ale aktywnymi uczestnikami procesu. Podstawowym celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla dyskusji o modelu stopniowego i wielopoziomowego organizowania wiedzy.

Przypominamy, że lista osób biorących w przygotowanych przez nas zajęciach projektowych jest zamknięta, ale ponieważ warsztaty mają formułę otwartą, zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia nas ciągu dnia, Będzie można zwiedzić Muzeum, porozmawiać z uczestnikami, i poleżeć na leżakach.

W warsztatach wzieli udział:
Lorne Liesenfeld (fotograf), Magda Braniewska (fotograf), Michał Żuberek (operator kamery), Paulina Capała (reportaż), Marcin Masecki (dzwięk), Joanna Erbel (mederator dyskusji)

Zobacz także: