Architektura w globalnym socjalizmie
Seminarium z Łukaszem Stankiem i Piotrem Bujasem

  • Architektura w globalnym socjalizmie

    Unity Hall, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana, fot. Łukasz Stanek, 2018

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w seminarium towarzyszącemu nowej publikacji dr. Łukasza Stanka „Architektura w globalnym socjalizmie: Europa Wschodnia, Zachodnia Afryka i Bliski Wschód w czasie zimnej wojny” (Princeton University Press, 2020). 

Seminarium jest otwarte dla studentów, doktorantów i badaczy zainteresowanych powojenną historią architektury w Polsce i w Bloku Wschodnim, globalną historią urbanizacji, czy związkami architektury i ekonomii-politycznej. Dyskusja seminaryjna oparta będzie o wystąpienie autora i lekturę fragmentów publikacji „Architektura w globalnym socjalizmie: Europa Wschodnia, Zachodnia Afryka i Bliski Wschód w czasie zimnej wojny”.

Więcej informacji o książce: na stronie wydawnictwa Princeton University Press.

Zgłoszenia w postaci uzasadnienia chęci udziału w seminarium (max 200 słów) i krótkiego biogramu (100 słów) prosimy nadsyłać na adres: zapisy@artmuseum.pl do 24 stycznia 2020. Wybrani uczestnicy zostaną poinformowani do 29 stycznia.

dr Łukasz Stanek

jest starszym wykładowcą w Szkole Architektury Uniwersytetu w Manchesterze. Bada historię współpracy między Blokiem Wschodnim a krajami tzw. „Trzeciego Świata” na polu architektury w okresie zimnej wojny. Nowa publikacja autora, „Architecture in Global Socialism: Eastern Europe, West Africa, and the Middle East in the Cold War”, jest całościowym opracowaniem i krytyczną analizą tego zjawiska. Na podstawie badań archiwalnych zebranych na czterech kontynentach oraz wywiadów, Stanek rekonstruuje historię powojennej urbanizacji Akry, Lagos, Bagdadu, Abu Dhabi i Kuwejtu poprzez historię projektów realizowanych w tych miastach przez lokalnych architektów, urbanistów i firmy budowlane m.in z Polski, Związku Radzieckiego, Bułgarii, Rumunii, czy Jugosławii.

Piotr Bujas

architekt, projektant, badacz architektury. Zajmuje się praktyką integralnego projektowania, łączącą różne skale i wymiary; od metodologii, strategii miejskich, architektury po komunikację wizualną. Autor kilku zrealizowanych projektów architektonicznych (m.inn. Centrum miasta Sittard, aranżacja parkowa w Nieuw Venlo, domy w Bielsku-Białej i Łowiczu oraz wygranych, międzynarodowych konkursów np. Bibliotheek++ w Utrechcie). Tutor warsztatów architektonicznych, nauczyciel Architecture for the Society of Knowledge, wykładowca Politechniki Warszawskiej, promotor prac dyplomowych na WBiA Politechniki Lubelskiej. Od 2010 roku brał udział w badaniach projektów dotyczących transferu wiedzy, materialnej i niematerialnej produkcji architektury z Europy Środkowo-Wschodniej; South of East-West, 2010-2017 (ETH Zurich); Lifting the Curtain. Central European Architectural Networks, 2014; Brazilian miracle. Remote modernity, 2015; Piotr Zaremba (1910-1993): dzieło, wpływ urbanisty i nauczyciela w dobie zglobalizowanej kompetencji, NCN 2015-2018. Wraz z Łukaszem Stankiem współkurator wystawy Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji (wystawa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2011), a także kurator Lifting the Curtain… na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji (2014). Założyciel i koordynator środkowoeuropejskiego think-tanku badań architektonicznych (TRACE).

Zobacz także: