Archeologia transformacji: wojna o gender w perspektywie intersekcjonalnej

  • Archeologia transformacji: wojna o gender w perspektywie intersekcjonalnej
    Katarzyna Kozyra, \"Kara i zbrodnia\", wideoinstalacja, 2002

„Wojnę o gender” dr Ewa Charkiewicz potraktuje, posługując się metaforą archeologicznego stanowiska, gdzie zdejmowane są warstwy, uwidaczniane są niejednorodne elementy, poszukiwane relacje między nimi, odsłaniane jak zorganizowane zostało zaciemnianie i maskowanie relacji płci/władzy przez dyskursy o rodzinie, równości i przeciwdziałaniu dyskryminacji.

W sensie odsłaniania niewidzialności, i nadawania form temu co i jak widzialne, doktor Ewa Charkiewicz odwoła się do prac Sanji Iveković, „Niewidzialne kobiety Solidarności”, do prac Sharon Hayes, w tym „ W niedalekiej przyszłości”, oraz do twórczości Katarzyny Kozyry.

Wykład będzie miał formę multimedialnej prezentacji. Ewa Charkiewicz przywoła w niej świadectwa Kongresu Nowej Ewangelizacji oraz Kongresu Kobiet, jak i zamazane w wojnie o gender glosy młodych kobiet z Wałbrzycha, które w maju 2008 zorganizowały strajk głodowy w proteście przeciwko eksmisjom i głodowym warunkom pracy i życia (video dokumentu Strajk Matek, SzumTv i Think Tank Feministyczny).

Co gender znaczy, gdy to one mają/miałyby głos i wpływ na dyskurs o kobietach i relacjach płci w czasie transformacji? Skąd tyle przemocy w relacjach płci, w tym także w konstruktach gender odwołujących się do wolności? Jak ciągłości i przeobrażenia w relacjach płci i reprezentacjach kobiet w czasie transformacji powiązane są z burzeniem i wykorzystaniem starego porządku i nowymi przeobrażeniami relacji wiedzy, władzy i kapitału?

Ewa Charkiewicz, Think Tank Feministyczny

Ewa Charkiewicz - krytyczna intelektualistka i aktywistka, studiowała językoznawstwo i ekonomię oraz socjologię rozwoju, m. In. wykładała gender i rozwój w Instytucie Nauk spolecznych w Hadze, Holandia, oraz ekologię polityczną na Uniwersytecie Wiedeńskim, brała udział w projekcie „Facing global capital. Engendering human security” Narodowej Rady Badań nad Kobietami i City University of New York, ekspertka w Grupie Doradczej ds. Gender Banku Światowego (EGCG), koordynatorka badan ds. trwałych podstaw do życia sieci DAWN, współautorka książek "Women and sustainable development", "Towards theoretical synthesis" (z Rosi Braidotti et al.), "Sustainable Consumption and Production. Concepts, policies, actions", oraz "Gender i ekonomia opieki" (współred. z Anną Zachorowską). Od blisko 10 lat zajmuje się interwencjami w dyskursach transformacji, współorganizatorka Seminarium Foucault. Analityki Transformacji, oraz Think Tanku Feministycznego. Publikuje na www.ekologiasztuka.pl

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: