Andrzej Wróblewski: ku realizmowi
Oprowadzanie Marka Maksymczaka (IS PAN)

  • Andrzej Wróblewski: ku realizmowi

    Andrzej Wróblewski, Szofer (Szofer niebieski), 1948, olej na płótnie, 89 x 120 cm, kolekcja prywatna, dzięki uprzejmości Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

Przedmiotem spotkania prowadzonego przez Marka Maksymczaka z Instytutu Sztuki PAN będą przedstawienia olejnych i gwaszowych „szoferów” Andrzeja Wróblewskiego, na które spróbuje on spojrzeć w kontekście oeuvre artysty.

Wróblewski, dokonując repetycji motywu szofera w technice innej niż olejna, poddał ów motyw znacznej modyfikacji, która ściśle koresponduje ze znaczeniem dzieł charakteryzujących się odmienną naturą medialną. Zamiana techniki olejnej na gwaszową i akwarelową idzie w parze ze zmianą warstwy semantycznej prac, czego nie należy odczytywać jako niespójność znaczeniową powstającą pomiędzy dziełami, lecz jako konwersję dokonującą się w kategoriach wzajemnego dialogu, który łączy ze sobą poszczególne wypowiedzi.

W obrębie „szoferów” występuje problem eliminacji bezprzedmiotowych kompozycji z figuralnych scen - jest to mechanizm zmierzający do urealnienia obrazowanej rzeczywistości. Proces ten prowadzi od kompozycji prezentującej scenę o nienaturalnym charakterze - „Szofer niebieski” i wiedzie ku dziełu realistycznemu - „Szofer w mieście”. W tej perspektywie obraz gwaszowy zwraca na siebie szczególną uwagę, ponieważ stanowi wypowiedź, która rozwija i dopełnia zawartą w pracach namalowanych na płótnie problematykę.

Marek Maksymczak - historyk sztuki, doktorant Instytutu Sztuki PAN, pisze pracę doktorską na temat grupy Wprost, zajmuje się polską sztuką powojenną w kontekście przemian społeczno-poltycznych, stypendysta MKiDN w ramach programu Młoda Polska, prowadzi badania nad sztuką „nowej figuracji”, publikował w „Biuletynie Historii Sztuki”, „Kwartalniku Rzeźby Orońsko”, „Quart” i „Znaku”.

Zobacz także:

Wystawa i inne archiwalne wydarzenia towarzyszące:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
12:00 Spotkanie Dzień Wolnej Sztuki w Muzeum Sztuki Nowoczesnej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimPo wystawie prac Andrzeja Wróblewskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
12:30 Warsztaty Na początku było... (s)tworzenie świata WróblewskiegoWarsztaty dla dzieci Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie Po wystawie prac Andrzeja Wróblewskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimPo wystawie prac Andrzeja Wróblewskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie Po wystawie prac Andrzeja Wróblewskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
12:30 Warsztaty Jak się robi malarstwo? Analiza dzieła sztuki dla małych i dużychWarsztaty dla dzieci Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie tematycznePo wystawie prac Andrzeja Wróblewskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskimPo wystawie prac Andrzeja Wróblewskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa