Afryka bez maski
Warsztaty postkolonialnego postrzegania Afryki subsaharyjskiej

  • Afryka bez maski

    Fot. Karolina Marcinkowska / Africa Remix

Zapraszamy dorosłych na warsztaty w ramach programu towarzyszącego wystawie „After Year Zero”.

Celem warsztatów jest wykształcenie u uczestników wrażliwości międzykulturowej związanej z odbiorem informacji dotyczących kultur, historii i współczesności Afryki subsaharyjskiej. Ta część świata jest nieprawdopodobnie obarczona stereotypami, co zaskakuje, biorąc pod uwagę jej ogromną różnorodność kulturową, hybrydyczność oraz dynamikę. Zrozumienie źródeł sztancowego postrzegania Afryki, wyrosłego w dużej mierze z ideologii kolonialnej i do dziś chętnie powielanego przez język mediów, pozwoli uczestnikom na zmianę perspektywy, podjęcie próby poznania kontekstu kulturowego omawianych zjawisk.

Dowiemy się, że terminy takie, jak „historia”, „sztuka”, „tradycja”, mogą mieć wiele znaczeń, nie ma też jednej wersji historii. Ważne będą dla nas mikrohistorie (opowiedziane przez bohaterów filmów dokumentalnych, które obejrzymy wspólnie) i wielość możliwych interpretacji (co okaże się podczas dyskusji). Zwrócimy uwagę na specyfikę przekazu ustnego i pisemnego, na znaczenie rzeczy i bogactwo komunikacji pozawerbalnej. Spróbujemy dostrzec to, co wymyka się sztywnym, europocentrycznym kategoriom. Poznamy kosmopolityczny i synkretyczny wymiar „tradycji” afrykańskich: ten dynamiczny, często „niewygodny” dla biur turystycznych i mediów. Spróbujemy dostrzec Afrykę subsaharyjską bez maski.

Zaproszeni są wszyscy zainteresowani dorośli. Wybór 25 osób będzie oparty o mailową deklarację uczestnika dotyczącą oczekiwań wobec warsztatów ("informacje dodatkowe" w poniższym formularzu). Warsztaty są bezpłatne.

Zapraszamy do odwiedzenia strony wydarzenia na Facebooku.

dr Karolina Marcinkowska - antropolożka, prowadzi autorskie prelekcje dotyczące sztuki Afryki, współczesnych zjawisk kulturowych w Afryce i międzykulturowości m.in. na Uniwersytecie Otwartym UW, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, na wydziale Kulturoznawstwa UKSW i w ramach wydarzeń kulturalnych związanych z Afryką. Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Podyplomowego Studium Krajów Rozwijających się (UW) oraz Studium Bliskowschodniego (SWPS).
Zaangażowana w projekty kuratorskie i badawcze m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, MEG - Musée d’Ethnographie w Genewie. Pracowała w Dziale Kultur Pozaeuropejskich (Afryka) w Muzeum Etnograficznym w Warszawie i w Muzeum Warszawy w Archiwum Historii Mówionej. Realizowała projekty z zakresu edukacji i promocji kultury m.in. w Ghanie (Polska Akcja Humanitarna), Kenii (Kenyan-Polish Forum), Brazylii (BrasPol). Organizowała wycieczki "szyte na miarę" po Namibii, Botswanie, Zimbabwe, RPA. Opisuje i wycenia prywatne kolekcje sztuki afrykańskiej. We wrześniu 2015 ukaże się jej książka oparta o doktorskie badania terenowe pt. "Od-tworzyć przeszłość. Kult czumba na Madagaskarze", WN Katedra.

Obecnie jest koordynatorką projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” w Otwartej Rzeczpospolitej - Stowarzyszeniu przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii w Warszawie. Prowadzi też szkolenia dotyczące komunikacji międzykulturowej (ze szczególnym uwzględnieniem Afryki subsaharyjskiej) i autorski cykl prelekcji pt. AFRICA REMIX, czyli nowe zjawiska społeczno-kulturowe w Afryce subsaharyjskiej oraz warsztaty „Afryka bez maski” opracowane w ramach kursu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, skierowane do nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych oraz policji i straży miejskiej. 

Zobacz także:

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: