1968-1989
Seminarium z Claire Bishop

  • 1968-1989

Seminarium poswiecone bylo analizie związków pomiędzy kluczowymi dla powojennej historii wydarzeniami z 1968 i 1989 roku oraz tworzeniem i recepcją sztuki w Europie Wschodniej.

Celem seminarium, które odbyło się w gronie międzynarodowych specjalistów i z udziałem licznej publiczności, była debata nad znaczeniem, pozornie podobnych, form artystycznych wobec różnych kontekstów politycznych i zbadanie związków pomiędzy politycznymi przemianami oraz artystycznymi innowacjami w tych dwóch momentach transformacyjnych.

Seminarium podzielone zostało na trzy bloki tematyczne: Internacjonalizm, Partycypacja oraz Wystawy i instytucje. Kluczowymi zagadnieniami dyskutowanymi podczas kolejnych sesji były m.in.: sposoby uczestniczenia w kooperacyjnych działaniach artystycznych, współczesna krytyka instytucjonalna, wyzwania stojące wobec nowych muzeów w naszym regionie, paralele w praktyce artystów w różnych krajach europejskich, problematyka „byłego Zachodu”, etc. Seminarium towarzyszył performance kubańskiej artystki Tani Bruguery „Consummated Revolution” (2008), będący komentarzem do historycznych przemian w Europie Środkowo-Wschodniej, związanych z nimi tęsknot, obaw i rozczarowań. Performance odbył się dniach 28, 29 i 30 lipca na Placu Defilad, przed Pałacem Kultury i Nauki.

Internacjonalizm

Wstęp: Claire Bishop, Joanna Mytkowska, Marta Dziewanska

Sesja 1

Natasa Ilic, kuratorka, WHW, Zagreb: "Internationalism in Croatia pre and post 89"
Attila Tordai-S, krtyk, Cluj: "Art theory in Romania post 89"
Kathrin Rhomberg, kuratorka, Wiedeń: "Ausgeträumt... the upheaval of 1989"

Sesja 2

Anka Ptaszkowska (krytyk, Warszawa) i Paweł Polit (kurator, CSW Zamek Ujazdowski): "The Zalesie Ball"

Georg Schöllhammer, kurator, pisarz, Springerin: "Two Neo-Avant-Gardes: The Baltic States and Central Asia"

Partycypcja

Sesja 3

Vit Havranek, kurator, Praga: "Politological topography of the 1968 and some participative approaches in Czechoslovakia (VladimĂ­r BoudnĂ­k, Milan KnĂ­Ĺžák, Alex Mlynárčik, Eugen Brikcius etc.)"

Łukasz Ronduda, kurator, CSW Zamek Ujazdowski: "Pawel Freisler and the art of intrigue"

Sesja 4

Tomas Pospiszyl, hitoryk sztuki, Praga: "Audiences and Participants; Reading of Actions and Performances in Czechoslovakia in late 1960s and 1970s"

Artur Żmijewski (artysta, Warszawa) i Grzegorz Kowalski (artysta Warszawa): "Participation in Polish art: post 68 and post 89", moderator: Joanna Mytkowska.
Film: Ania Molska, "OWOW", 2007
Wystawy i instytucje

Sesja 5

Gabriela Świtek, kuratorka, Zachęta: "Ethical function of the exhibition"

Borut Vogelnik, artysta, Ljubljana: “Irwin’s response to 1989/The Retroprincip book series

Piotr Piotrowski, historyk sztuki, Poznań: "Museums after 1989 in East-Central Europe. Between traumatophobia and traumatophilia"


Sesja 6

Stevan Vukovic, krytyk/kurator, Belgrad: "Art and its context in Ex-Yugoslavia - a timeline 1968-89"

Ana Janevski, kuratorka, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa: "Art and its institutional framework in Croatia in '60s and '70s"

Charles Esche, krytyk/kurator, Van AbbeMuseum, Eindhoven: "Becoming provincial - a contemporary art museum in the former west"

Podsumowanie: Claire Bishop

Zobacz także: