1,2,3... Ćwiczenie operatorskie
Spotkanie z Pawłem Kwiekiem

  • 1,2,3... Ćwiczenie operatorskie
    Z archiwum Fontarte. Dzięki uprzejmości Fundacji Arton

Spotkanie będzie poświęcone książce „Paweł Kwiek. 1,2,3... ćwiczenia operatorskie. Fotografia, film, video” stanowiącej próbę rewizji i reinterpretacji twórczości Pawła Kwieka. Publikacja skoncentrowana jest na pracach powstałych w latach 70.

Paweł Kwiek (ur. 1951 w Warszawie) na początku lat 70. należał do Warsztatu Formy Filmowej (był jednym z jego głównych animatorów) oraz uczestniczył w działaniach studentów Oskara Hansena skupionych wokół jego brata Przemysława. To usytuowanie pomiędzy dwoma ważnymi ośrodkami polskiej neoawangardy lat 70. nadało realizacjom artysty bardzooryginalny i pionierski charakter.

Z jednej strony Paweł Kwiek prezentował wówczas postawę analityczną, z drugiej, w duchu Formy Otwartej, cenił improwizację w działaniach z ludźmi oraz działalność społeczno-polityczną.

Książka, której wydawcą jest Fundacja Arton, powstała dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kontakt. Erste Group. Reprodukowanym w publikacji pracom Pawła Kwieka towarzyszą teksty Davida Crowley’a, Mariki Kuźmicz, Marka Nasha i Łukasza Rondudy.

Zobacz także: