Wystąpienie pokontrolne
Najwyższej Izby Kontroli

Poniżej publikujemy wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli. Kontrola odbyła się w lipcu 2015 roku i dotyczyła wydatków związanych z inwestycją - budową nowej siedziby Muzeum.

Pobierz PDF Wystąpienie pokontrolne NIK (2015)