Wyniki postępowania przetargowego
na generalnego wykonawcę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

  • Wyniki postępowania przetargowego
    Wizualizacja projektu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Teatru Rozmaitości, materiały MSN

Wobec faktu zwiększenia dotacji przez Radę Miasta dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ogłaszamy wyniki postępowania przetargowego.

W przetargu nieograniczonym jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy WARBUD S.A. Pozostałym wykonawcom przysługuje możliwość odwołania się od wyniku przetargu.

Więcej informacji: newbuilding.artmuseum.pl

Zobacz także: