Ochotnicza straż archiwalna
Program wolontariatu

  • Ochotnicza straż archiwalna

Ochotnicza Straż Archiwalna to jednostka, która wspiera instytucję w upowszechnianiu i opisywaniu materiałów archiwalnych i filmowych, które udostępniane są użytkownikom Muzeum. Ochotnicy dołączają do zespołu Filmoteki Muzeum lub Archiwów Sztuki Współczesnej i angażują się w proces digitalizacji materiałów.

Archiwa Sztuki Współczesnej to projekt digitalizacji i prezentacji archiwów związanych z praktykami artystycznymi po 1945 roku. Celem projektu jest stworzenie bazy internetowej, która z jednej strony ułatwi prowadzenie badań, z drugiej zaś pozwoli na popularyzację najciekawszych zjawisk sztuki współczesnej. Ochotnicy współpracujący z archiwami zajmują się digitalizacją i obróbką materiałów archiwalnych oraz tworzeniem krótkich opisów materiałów.
Filmoteka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie to projekt cyfryzacji oraz udostępniania wybitnych filmów tworzonych przez artystów polskich z pola sztuk wizualnych w XX wieku i na początku XXI wieku. Jest to również projekt badawczy i edukacyjny poświęcony medialnemu wymiarowi sztuki polskiej. Ochotnicy współpracujący z Filmoteką tworzą opisy prac filmowych udostępnianych na stronie Muzeum.

Harmonogram:

  • Ochotnicy nabywają wiedze i umiejętności dotyczące digitalizacji i upowszechniania materiałów archiwalnych lub filmowych
  • Ochotnicy rozpoczynają współpracę przy digitalizacji lub opisie materiałów

Czas trwania współpracy: min. 3 miesiące
Częstotliwość spotkań: w przypadku Archiwum 1-3 spotkania tygodniowo; w przypadku Filmoteki, większość zadań można wykonywać zdalnie

Poszukujemy osób:

  • powyżej 18 roku życia
  • zainteresowanych sztuką współczesną
  • chętnych do tworzenia wspólnego zbioru wiedzy
  • lubiących i umiejących pisać o sztuce (Filmoteka Muzeum)

Co będzie Twoim zadaniem?
Zadaniem wolontariuszy będzie współpraca z Filmoteką Muzeum lub Archiwami Sztuki Współczesnej przy digitalizacji i opisie materiałów archiwalnych i/lub filmowych.

Rekrutacja

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przy kolejnej rekrutacji (lato 2018 r.) odbywać się będą za pomocą formularza rekrutacyjnego.

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorką wolontariatu, Dominiką Jagiełło: dominika.jagiello@artmuseum.pl, tel: +48 22 596 40 10

Zobacz także: