Oświadczenie konfederacji L'Internationale
w związku z trzęsieniem ziemi w Turcji i Syrii

  • Oświadczenie konfederacji L\'Internationale

    Na zdjęciu miasto Hatay, 10 lutego 2023, fot. Ateş Alpar

My, konfederacja L'Internationale, jesteśmy zdruzgotani wiadomościami o silnym trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii.

Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła już 30 000, a miliony ludzi nie mają domu ani odpowiedniego schronienia. Po tygodniu niestrudzonej akcji ratunkowej, prowadzonej w trudnych zimowych warunkach, wciąż zdarzają się cudowne ocalenia, które dają nadzieję. Organizowany obecnie międzynarodowy wysiłek musi przede wszystkim skupić się na wszystkich osobach, które ucierpiały i zapewnić im opiekę i wsparcie zarówno materialne, jak i duchowe.

Chcielibyśmy wyrazić naszą solidarność z wszystkimi osobami dotkniętymi tą tragedią, a w szczególności z naszymi koleżankami, kolegami i przyjaciółmi z SALT, z którymi ściśle współpracujemy w ramach konfederacji. Nasze wsparcie będziemy kontynuować także w przyszłości, po zakończeniu bezpośrednich działań ratunkowych, aby pomóc im utrzymać determinację niezbędną do odbudowy.

Pragniemy zachęcić wszystkich naszych przyjaciół, koleżanki i kolegów z międzynarodowej społeczności artystycznej do wsparcia działań pomocowych poprzez przekazanie darowizny na rzecz którejś z poniższych organizacji. Ich lista została sporządzona wspólnie z SALT w Istambule i według naszej wiedzy reprezentuje najbardziej wiarygodne i skuteczne organizacje pozarządowe działające w tym regionie:


Jeśli chcesz przekazać pomoc rzeczową lub wspierać działania toczące się na miejscu: