Muzealna Służba Narracyjna
ścieżka wolontariatu

  • Zdjęcie. Dwie dzieczyny, wolontariuszki idą przez wystawę i rozmawiają. Dziewczyna po lewej ma zielone włosy do ramion i okulary. Dziewczyna po prawejma włosy do ramion. Obie ubrane na czarno, na szyi mają identyfikator Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Muzealna Służba Narracyjna to ścieżka wolontariatu adresowana do publiczności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, która chciałaby bliżej poznać instytucję i włączyć się we współtworzenie jej programu.


Uczestników i uczestniczki zapraszamy do udziału w minimum trzymiesięcznym wolontariacie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, podczas którego będą mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach i wykładach dotyczących tworzącej się kolekcji, bieżących wystaw, programu, misji i historii Muzeum oraz w otwartych wydarzeniach edukacyjnych.

Po serii spotkań z pracownikami merytorycznymi i edukacyjnymi instytucji, uczestnicy skupią się na diagnozie i zaproponują autorskie wydarzenia, które zostaną włączone do programu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W przeszłości nasi wolontariusze organizowali autorskie oprowadzania tematyczne, interaktywne spacery i warsztaty dla dorosłych, działania z dziećmi i młodzieżą oraz nietypowe formaty edukacyjne.


Harmonogram:

1. Luty-marzec

Udział w dwóch szkoleniach dotyczących: nadchodzącej wystawy, pracy kuratora i opiekunów publiczności. Spotkanie na wystawie przed jej oficjalnym otwarciem, zapoznanie się z działalnością Muzeum, zapoznanie się z treścią wystawy. W tym czasie proponujemy spotkanie by wypracować wspólny kontrakt i dopełnić formalności, a przede wszystkim trochę bardziej się poznać.

2. Kwiecień

Wsparcie kuratora i opiekunów publiczności na wystawie, obserwacja uczestnicząca ich pracy w trakcie oprowadzań, analiza krytyczna dzieł i praca nad własnym pomysłem przy wsparciu wskazanych osób. Ten etap kończy się testowaniem wiedzy o wystawie i planowanego formatu wydarzenia oraz udziałem w Dniu Wolnej Sztuki.

3. Maj, czerwiec

Wsparcie kuratorów i opiekunów publiczności na wystawie, realizacja swojego/swoich pomysłów, dyżury na wystawie, ankietowanie. Wsparcie przy dużych wydarzeniach
Ten etap kończy się ewaluacją programu wolontariackiego.


Szczegóły oraz dodatkowe możliwości działań omówimy na spotkaniu informacyjnym 1 lutego.


Poszukujemy osób:
powyżej 17 roku życia, zainteresowanych sztuką współczesną, energicznych i z inicjatywą, gotowych do zdobywania wiedzy i dzielenia się nią, śledzących program wystaw i wydarzeń Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, chętnych do prowadzenia spotkań i wydarzeń odbywających się w Muzeum

Co będzie Twoim zadaniem?
Zadaniem wolontariusza/ki będzie przygotowanie i zrealizowanie autorskich działań towarzyszących programowi Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Rekrutacja:
Zainteresowane osoby prosimy o aplikację przez formularz on-line na stronie Ochotnicy Warszawscy TUTAJ

Kontakt:
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką wolontariatu:
Dominika Jagiełło
tel. 535-000-697
wolontariat@artmuseum.pl

Zobacz także: