Wielokulturowe Centrum Młodzieżowe
nabór osób do programu

  • Zdjęcie.Grupa osób spotyka się w parku i rozmawia.

    fot. Wojtek Kaniewski

Jesteś osobą w wieku 16-24 lata? Chcesz rozwijać swoje pasje oraz kreatywność? Pragniesz poznać nowych ludzi z różnych środowisk kulturalnych? Potrzebujesz wyrazić siebie i mieć wpływ na rozwój Wielokulturowego Centrum Młodzieżowego? Chcesz współpracować z innymi osobami w kontekście sztuki współczesnej i działalności Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie?

Zgłoś się za pomocą formularza on-line: http://forms.gle/PvpeGywrkSJ6beBi6

Na zgłoszenia czekamy do 10 maja 2023!
Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie razem z konfederacją L’Internationale powołuje do życia Wielokulturowe Centrum Młodzieżowe. To wyjątkowa przestrzeń dla osób w wieku 16-24 lata, w której będzie można odkrywać i rozwijać swoją kreatywność, nawiązywać nowe znajomości i przebywać w przyjaznym i wspierającym środowisku.

Centrum będzie dbało o potrzeby i pragnienia swoich uczestników, dlatego każdy Twój pomysł i opinia jest dla nas bardzo istotna. Chcemy tworzyć to miejsce wspólnie z Tobą, a pomysły uczestniczek i uczestników będziemy się starać realizować podczas naszych spotkań.

UWAGA: spotkania bez barier językowych! Mówimy po polsku, ukraińsku, rosyjsku i angielsku. Wszystkie nasze spotkanie są bezpłatne.

O NAS:

Wielokulturowe Centrum Młodzieżowe zapewnia bezpieczną i przyjazną przestrzeń dla młodych ludzi z różnych środowisk kulturowych, aby umożliwić spotkanie się, poznanie innych ludzi i zaangażowanie w różne działania, warsztaty i aktywności.

Poprzez spotkania i wydarzenia będziemy mieć możliwość lepiej poznawać siebie i rozszerzać swoje zainteresowania w obrębie sztuk wizualnych, takich jak malarstwo, rysunek i rzeźba, a także sztuk performatywne, takich jak muzyka, taniec i teatr.

Dzięki wydarzeniom, spotkaniom, wspólnej pracy i zabawie, będziemy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, wartościami, pomysłami i perspektywami.
Wielokulturowe Centrum Młodzieżowe zapewnia młodym ludziom przestrzeń, w której można nawiązać kontakt z rówieśnikami i dorosłymi, odkryć swoją kreatywność, rozwijać pasje i potencjał, wspólnie przełamywać bariery i stereotypy.

NASZ CEL

Wielokulturowe Centrum Młodzieżowe ma na celu promowanie międzykulturowego porozumienia, wsparcie społeczne, emocjonalne i intelektualne młodych mieszkańców Warszawy pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Pragniemy, aby Wielokulturowe Centrum Młodzieżowe było współtworzone przede wszystkim przez jego uczestniczki i uczestników. Muzeum zapewnia miejsce, zaplecze merytoryczne, organizacyjne i będzie wspierać młodzież w realizacji własnych pomysłów w ramach działalności Centrum.

NASZA WIZJA

Chcemy wspierać młodzież w rozwijaniu kreatywności, komunikacji, umiejętności współpracy, krytycznym myśleniu, a także budować poczucie własnej wartości i pewności siebie.

Będziemy spotykać się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (ul. Pańska 3), w Muzeum nad Wisłą (Wybrzeże Kościuszkowskie 22) oraz innych zaprzyjaźnionych instytucjach i miejscach.

Pragniemy prezentować prace uczestników i uczestniczek poprzez wystawy, wydarzenia publiczne, aukcje, zapewniając młodzieży platformę do dzielenia się efektami pracy z szerszą społecznością.

Ramowe kalendarium wydarzeń prześlemy Ci osobno drogą mailową, po rejestracji.
Liczymy na to, że wspólnie z uczestniczkami i uczestnikami stworzymy szczegółowy program i profil Wielokulturowego Centrum Młodzieżowego, by odpowiadał on Waszym potrzebom, zainteresowaniom i aspiracjom.

Z KIM PRACUJEMY?

Do zaangażowania się w Wielokulturowe Centrum Młodzieżowe zapraszamy młodzież od 16 do 24 roku życia, z doświadczeniem migracji lub bez.

—-

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest instytucją publiczną, która kolekcjonuje dzieła sztuki oraz bada i upowszechnia materialne i niematerialne dziedzictwo kultury współczesnej. Muzeum współpracuje z różnorodnymi grupami i społecznościami, a także instytucjami w Polsce i na świecie. Jest przestrzenią dialogu i wspólnego kształtowania wrażliwości poznawczej i estetycznej. Rozwija się wraz z Warszawą, reaguje na rzeczywistość, rozbudza ciekawość. Codziennemu funkcjonowaniu Muzeum towarzyszą starania, by działać etycznie i profesjonalnie oraz z troską o środowisko i relacje społeczne.

L'Internationale to konfederacja, która zrzesza najważniejsze europejskie muzea, instytucje sztuki, ośrodki badawcze i think-tanki. Jej nazwa pochodzi od Międzynarodówki: pieśni historycznego ruchu robotniczego, która wzywa do stworzenia sprawiedliwego i demokratycznego społeczeństwa. Odwołując się do lokalnych i ponadlokalnych historii, L'Internationale skupia się na przyszłości, by wyobrazić sobie, rozwinąć i wdrożyć wizję świata sprawiedliwą, demokratyczną i zrównoważoną dla wszystkich mieszkańców planety.

W latach 2023–2026 L'Internationale będzie realizować projekt „Museum of the Commons”, współfinansowany przez unijny program Creative Europe. W tym czasie konfederację tworzyć będzie 14 instytucji: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (lider projektu), Museo Reina Sofía (Hiszpania), MACBA (Hiszpania), M HKA (Belgia), Salt (Turcja), Van Abbemuseum (Holandia), MSU (Chorwacja), Haus der Kulturen der Welt (Niemcy), HDK-Valand (Szwecja), NCAD (Irlandia), ZRC SAZU (Słowenia), Institute for Radical Imagination (Włochy), Tranzit.ro (Rumunia), Centrum Badań nad Kulturą Wizualną (Ukraina) i dwóch partnerów stowarzyszonych: IMMA (Irlandia), WIELS (Belgia) oraz Stowarzyszenie L'Internationale.

+

Dofinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Zobacz także: