WAS SOCIALIST REALISM GLOBAL?
Nowość w serii MUSEUM UNDER CONSTRUCTION (NR 21)

  • WAS SOCIALIST REALISM GLOBAL?

    Projekt okładki: Ludovic Balland, Typography Cabinet

Czy realizm socjalistyczny był globalny?

Książka Was Socialist Realism Global? Modernism, Soc-Modernism, Socially Engaged Figuration stanowi próbę namysłu nad tym pytaniem, stawiając je jednak w rozszerzonym polu. Otwiera nowe spojrzenia na socrealizm, jak i na nurty XX-wiecznej sztuki zaangażowanej politycznie i społecznie, w których obecna była szeroko pojęta figuracja. Autorki i autorzy esejów odkrywają jej genealogię oraz ukazują trwanie, ewolucję i przemiany. Tropią rozwój lewicowej sztuki figuratywnej w Czechosłowacji, Polsce i Związku Radzieckim przed wybuchem II wojny światowej, zastanawiając się nad splotem polityki, nacjonalizmu, realizmu i modernizmu. Podejmują także refleksję o sztuce socjalistycznej i socrealistycznej w globalnej perspektywie: od Ameryki Południowej przez Afrykę i Chiny po Azję Południowo-Wschodnią.

Tom pod redakcją Magdy Lipskiej i Piotra Słodkowskiego podsumowuje konferencję Engaged Figurations: Realism, Socialist Realism, and Soc-Modernism in a Global Perspective, która odbyła się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 2021 roku.

Zawiera teksty autorstwa wybitnych badaczek i badaczy zajmujących się globalnymi modernizmami i sztuką zaangażowaną społecznie (Jérôme Bazin, Kate Cowcher, Tatiana Flores, Joanna Kordjak, Magda Lipska, Partha Mitter, Yevheniia Moliar, Magdalena Moskalewicz, Katarzyna Murawska-Muthesius, Agata Pietrasik, Nadia Plungian, Julia Secklehner, Piotr Słodkowski, Mirela Tanta, Võ Hồng Chương-Đài, Carol Yinghua Lu, Anthony Yung, Shengtian Zheng).

Książka jest już dostępna w M Sklepie (online i w Muzeum na Pańskiej).